Studera på SFI

SFI-undervisning finns i tre studievägar med fyra kurser

Bild på SFIs studievägar och kurser
  • Studieväg 1 - kurs A, B, C och D. Här går du som har kort eller ingen studiebakgrund.
  • Studieväg 2 - kurs B, C och D. Här går du som har längre skolbakgrund.
  • Studieväg 3 - kurs C och D. Här går du som är mycket studievan, vill läsa fort och kan arbeta självständigt.

Kartläggning innan SFI-studierna

I vilken kurs och vilken studieväg du ska börja på avgörs utifrån den kartläggning som SFI gör av dina kunskaper och förutsättningar. SFI- studierna tar olika lång tid. Att bli klar och få betyg i SFI kan ta allt från 6 månader till flera år.

Om du blir godkänd på en kurs får du betyg i den kursen. För att bli godkänd på hela SFI-utbildningen behöver du bli godkänd på kurs D.


Studieformer - Olika sätt att studera

Dagkurs
Du läser SFI heltid, dagtid i grupp på skolan tillsammans med andra SFI-elever

Flexibla studier
För dig som arbetar eller som inte kan studera heltid dagtid finns olika alternativ:

  • Deltidsstudier
  • Kvällstudier
  • Studier där lektioner på skolan blandas med egna studier på distans

Distans
Du läser helt på distans via en digital lärplattform, inga lektioner på skolan.


Dator behövs

För att kunna delta i SFI undervsining behöver varje elev en dator. Den som inte har en egen dator, har möjlighet att låna en chromebook av skolan.