Studier på SFI

SFI-undervisning finns på flera nivåer. I vilken kurs och vilken studieväg du ska börja på avgörs utifrån den kartläggning som görs av dina kunskaper och förutsättningar.

På SFI finns fyra olika kurser.
Studieväg 1 - kurs A, B, C och D. Här går du som har kort eller ingen studiebakgrund.

Studieväg 2 - kurs B, C och D. Här går du som har längre skolbakgrund.

Studieväg 3 - kurs C och D. Här går du som är mycket studievan, vill läsa fort och kan arbeta självständigt.

Beroende på studiebakgrund och förkunskaper tar SFI- studierna olika lång tid. Det kan ta allt från 6 månader till ett par år.

Om du är godkänd på kursen får du betyg. Annars kan du få ett intyg som visar vilka mål du har uppnått.

Vid önskemål om intyg eller betyg lovar vi att inom tre (3) arbetsdagar ta fram önskade dokument. Du kan då hämta det på vårt kansli.

 


Kvälls- och deltidsstudier

För dig som inte kan studera heltid finns olika deltidsgrupper.

Deltidkurser dagtid
Om du arbetar eller av andra anledningar inte kan studera på heltid är du välkommen att anmäla dig till deltidskurs.
Minst 6 tim studier i skolan/vecka.

Kvällskurser
Om du arbetar eller av andra anledningar inte kan studera på dagtid är du välkommen att anmäla dig till kvällskurs
I kursen ingår obligatoriska kursträffar en gång i veckan.

Kvällskurs med It´s learning för dig som studerar på C och D-nivå
För dig som kan använda digitala verktyg, har egen drivkraft och vill studera hemifrån kan distanskursen vara ett alternativ.
I kursen ingår obligatoriska kursträffar en gång i veckan.

Vid frågor om kvälls- och deltidsstudier kontakta:
karin.wall@norrkoping.se