Folkhögskolekurser på grundläggandenivå

Utbildningsbeskrivning

Folkhögskolan bygger på att du är delaktig i att lägga upp dina studier och är engagerad i
din utveckling. Genom lärarledda lektioner, enskilda arbeten, grupparbeten och studiebesök
skapas utrymme för att dela erfarenheter och kunskap. Studier på folkhögskola leder inte
bara till ökade kunskaper utan också till ökat självförtroende och ansvarstagande. Gruppen
spelar en central roll för studier på folkhögskola, för påverkan av innehåll, arbetssätt och
för att stärka den enskilda deltagaren.

Läs mer på Marieborg folkhögskolas webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhögskolan bygger på att du är delaktig i att lägga upp dina studier och är engagerad i din utveckling.

Kontakt
Marieborg Folkhögskola
Telefon: 011-21 96 00