Kurser - Grundläggande nivå

Kurser på grundläggande nivå motsvarar grundskolans år 4-9.

Vi erbjuder kurser i studietakt 25%-100%.

Efter godkänd kurs får du betyg.