Prova på studier (Slussen)

Utbildningsbeskrivning

Är du osäker på vad du behöver studera och på vilken nivå? I Slussen får du under en introduktionskurs på 6 veckor prova på att studera. Du har möjlighet att på olika nivåer studera svenska, engelska, matematik och samhällskunskap.

Slussen innebär att du får:

  • Testa dina kunskaper i respektive ämne så att du kan börja dina studier på rätt nivå.
  • Hjälp att upprätta en individuell studieplan.
  • Möjlighet att upptäcka om studier är det rätta valet för dig just nu.


Till Slussen kan du söka hela året. Kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscentrum så får du mer information om utbildningen och hjälp med ansökan.

När din ansökan är registrerad kallas du inom några veckor till ett introduktionssamtal. Efter introduktionskursen har du möjlighet att fortsätta dina studier. Vi erbjuder studier på både grundläggande och gymnasial nivå i svenska, engelska och matematik.

 

Slussen, Indivuduell p

  • Slussen innebär att: Du studerar svenska, matematik, engelska och samhällskunskap på grundläggande nivå.
  • Du börjar en introduktionskurs i 6 veckor som motsvarar heltidsstudier, 120P
  • Du får testa dina kunskaper i svenska, engelska och matematik, så att du kan påbörja dina studier på rätt nivå.
  • Du får hjälp att upprätta en individuell studieplan.