Vuxenutbildning på gymnasial nivå

Allmän information kring gymnasiestudier på Komvux

På Komvux Källvindskolan erbjuder vi schemakurser och flexkurser. Distanskurer erbjuds via Hermods.

Kurserna startar vid olika tillfällen under året. Du ser i vilka perioder kursen startar i kursinformationen till respektive kurs. Beroende på kursens längd och omfattning kan den pågå under flera kursperioder.

  • P1 startar vecka 2
  • P2 startar vecka 12
  • P3 startar vecka 22
  • P4 startar vecka 32
  • P5 startar vecka 42

Flexkurser startar var 5:e vecka (vecka 2, 7, 12, 17, 22, 32, 37, 42, 47 samt 52).

Antagningsbesked med datum för kursstart skickas ut senast en vecka innan kursstart.

Alla gymnasiekurser på Komvux är på 50, 100 eller 150 poäng. Några kurser innehåller också en orienteringskurs motsvarande 60 poäng. Orienteringskursen ingår i din individuella studieplan, vilket innebär att du kan få CSN för kursen men den får inte ingå i en gymnasieexamen. Efter kursen får du ett intyg om deltagande, men inget betyg.

För att studera på heltid krävs att du läser minst 20 poäng/vecka, dvs minst 400 poäng under 20 veckor (2 perioder). Läser du heltid betyder det att du kommer behöva lägga ner cirka 40 timmar/vecka på dina studier, ibland mer.

Behöver du vägledning i frågor om studier och karriärval eller har frågor om din ansökan till Komvux? Kontakta Vägledningscentrum.