Flexibelt lärande gymnasiekurser

Utbildningsbeskrivning

Lektionsbundna studier eller flexibla studier på Komvux Flexibla studier på Komvux passar om du inte kan läsa enligt schema på dagtid. Att läsa en flexibel kurs på Komvux i Norrköping innebär att kursen har flera starter per år och kan läsas på olika lång tid, men räkna med att avsätta 4-5 månader för kurs med flexibla studier. Eftersom den lärarledda tiden är betydligt mindre än i en schemabunden kurs på dagtid krävs att du har god studievana och tar ett stort eget ansvar för studierna. Du måste också ha tillgång till dator. Du får tillgång till planering och visst kursmaterial via en lärplattform på internet. Det innebär att du studerar på egen hand
en stor del av kursen. Kurslitteratur köper du själv inför kursstart.

När du startar i en flexibel kurs kommer du att delta i en obligatorisk introduktion och i obligatoriska kursträffar som ger dig all information om kursens upplägg och innehåll. Efter genomförd introduktion kan du tillsammans med läraren planera hur du skall lägga upp dina studier i kursen. Läraren har gjort en kursplanering som normalt täcker en termin. Där ser du vilka inlämningsuppgifter, prov och andra moment du behöver göra för att få betyg. All examination sker på skolan.

Gymnasial vuxenutbildning på distans är för dig som:

  • Behöver kurser som inte kan matchas med Komvux egna utbud
  • Behöver specifika kurser för att bli behörig till vidare studier vid högskola eller yrkeshögskola
  • Arbetar eller av annan anledning inte kan studera dagtid

Distansundervisningen har obligatorisk ID kontroll, nationella prov samt ett prov på plats i Norrköping i mitten av kursen.


Är du intresserad av att söka en flexibel gymnasiekurs?

Under varje utbildning kan du läsa om olika kurser och de kurser som heter FLEX är flexibla kurser.