Engelska

Engelska 5, 100 p

Kursen syftar till att du ska utveckla din förmåga att läsa texter, uppfatta talad engelska samt kommunicera både muntligt och skriftligt i olika sammanhang. Du får även läsa om kultur och levnadsförhållanden.

Pass/vecka: 3
Kurslängd: 20 veckor
Kursstart: | P1 | __ | __ | P4 | __ |
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Engelska 5, FLEX, 100 p

Kursen syftar till att du ska utveckla din förmåga att läsa texter, uppfatta talad engelska samt kommunicera både muntligt och skriftligt i olika sammanhang. Du får även läsa om kultur och levnadsförhållanden.
Obligatoriska träffar sker på skolan vid ett antal tillfällen under kurstiden.

Pass/vecka: 3 handledningstillfällen
Kurslängd: 20 veckor
Kursstart: Var 5:e vecka
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Engelska 6, 100 p

I kursen fördjupas de färdigheter och kunskaper som du tillägnat dig i kursen Engelska A eller Engelska 5.

Pass/vecka: 3
Kurslängd: 20 veckor
Kursstart: | P1 | __ | __ | P4 | __ |
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Engelska 6, FLEX, 100 p

I kursen fördjupas de färdigheter och kunskaper som du tillägnat dig i kursen Engelska A eller Engelska 5. Vissa fysiska träffar på Komvux är obligatoriska.

Pass/vecka: Möjlighet till 3 handledningstillfällen
Kurslängd: Flexibel
Kursstart: Var 5:e vecka
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Engelska 7, 100 p

Bygger på Engelska 6 men har dessutom en delvis vetenskaplig inriktning. Förutom den allsidiga kommunikativa förmåga som är målet för Engelska 6 innefattar Engelska 7 även t.ex. ett valt fördjupningsområde. Källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att använda källor inom både detta område och andra områden är ett inslag. Dessutom ställs större krav på språklig säkerhet än i Engelska 6.

Pass/vecka: 3
Kurslängd: 20 veckor
Kursstart: | P1 | __ | __ | P4 | __ |
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.