Naturvetenskapliga ämnen

Biologi 1, 100 p

Kursen inleds med vad som kännetecknar ett naturvetenskapligt arbetssätt. Vi går igenom hur solens ljus omvandlas till energi för oss människor och allt annat levande, vad liv är, DNA och hur olika celler är uppbyggda. Därefter följer avsnitt om genetik, evolution, organismernas släktskap och indelning, etologi och slutligen ett avsnitt om ekologi och hållbar utveckling. I kursen ingår också ett antal laborationer och en projektuppgift. Att förstå olika begrepp och utveckla språket när det gäller det biologiska/naturvetenskapliga området är en viktig del av kursen. Undervisningen sker på svenska men inslag på engelska förekommer enligt examensmålen.

Biologi 1 kan läsas helt fristående men för att klara kursen behöver du ha goda allmänna förkunskaper inom det biologiska/naturvetenskapliga området. Du bör ha klarat av kursen naturkunskap 1b eller till exempel Kemi 1 eller 2 med godkänt betyg innan du läser Biologi 1.

För att klara kursen är det viktigt att komma igång med studierna redan från början. Du behöver kursböckerna från första lektionen, du behöver därför skaffa dem i god tid före kursstarten.

Pass/vecka: 3
Kurslängd: 20 veckor
Kursstart: | P1 | __ | __ | P4 | __ |
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Biologi 2, 100 p

Kursen inleds med ett avsnitt om växters och svampars uppbyggnad följt av en fördjupning när det gäller fotosyntesens- och cellandningens biokemiska processer. Därefter följer avsnitt om människokroppens anatomi, fysiologi och livscykler och slutligen en projektuppgift om forskning och vetenskaplig publicering. I kursen ingår också ett antal laborationer. Att förstå olika begrepp och utveckla språket när det gäller det biologiska/naturvetenskapliga området är en viktig del av kursen. Undervisningen sker på svenska men inslag på engelska förekommer enligt examensmålen.

Biologi 2 bygger på kursen biologi 1 och kräver goda allmänna kunskaper inom det biologiska/naturvetenskapliga området och god studievana. Utöver biologi 1 kan någon av kurserna naturkunskap 1b, naturkunskap 2, kemi 1 eller kemi 2 med gott studieresultat också innebära tillräckliga förkunskaper för att klara kursen.

Pass/vecka: 3
Kurslängd: 20 veckor
Kursstart: | P1 | __ | __ | P4 | __ |
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fysik 1a, 150 p

Kursen innehåller bland annat rörelse, kraft, energi, elektricitet, kärnfysik, klimat och väder.
Obligatoriska laborationer ingår.

Pass/vecka: 5
Kurslängd: 20 veckor
Kursstart: | P1 | __ | __ | P4 | __ |
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fysik 2, 100 p

Kursen innehåller bland annat mer om rörelser och krafter, vågrörelse, elektriska och magnetiska fält, induktion, atomfysik och universum.
Obligatoriska laborationer ingår.

Pass/vecka: 4
Kurslängd: 20 veckor
Kursstart: | P1 | __ | __ | P4 | __ |
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kemi 1, 100 p

Kursen omfattar grundläggande begrepp inom kemin, atomteori, kemisk bindning, stökiometri, syror och baser, termokemi, redox reaktioner samt några kemiska analysmetoder.

I kursen ingår flera laborationer och unndersökningar.

Pass/vecka: 3
Kurslängd: 20 veckor
Kursstart: | P1 | __ | __ | P4 | __ |
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kemi 2, 100 p

Kursen bygger på tidigare kunskaper i kemi 1 och omfattar reaktions hastighet, jämvikts reaktioner, organiskkemi och biokemi samt kemiska analysmetoder.

I kursen ingår flera laborationer och undersökningar.

Pass/vecka: 3
Kurslängd: 20 veckor
Kursstart: | P1 | __ | __ | P4 | __ |
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Naturvetenskaplig specialisering, 100p

Naturvetenskaplig specialisering är en fördjupningskurs i medicinsk vetenskap och forskning som bygger på kurserna biologi 2/naturkunskap 2 och delar av kurserna kemi 2 och biologi 1. Kursen riktar sig till dig som siktar på ett yrke inom vård eller biomedicin.

Mer information gymnasiekursen naturvetenskaplig specialisering

Pass/vecka: 2
Kurslängd: 20 veckor
Kursstart: | P1 | __ | __ | P4 | __ |
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Naturkunskap 1a1, 50 p

Kursen handlar om hållbar utveckling, människans sexualitet, naturvetenskapliga arbetsmetoder och förhållningssätt.

Pass/vecka: 3
Kurslängd: 10 veckor
Kursstart: | __ | P2 | __ | __ | P5 |
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Naturkunskap 1a1, FLEX, 50 p

Kursen handlar om hållbar utveckling, människans sexualitet, naturvetenskapliga arbetsmetoder och förhållningssätt.
Laborationer ingår i kursen och sker på skolan.
Obligatoriska träffar sker på skolan vid ett antal tillfällen under kurstiden.

Pass/vecka: -
Kurslängd: Flexibel
Kursstart: Tillfälligt pausad
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Naturkunskap 1a2, 50 p

Kursen handlar om livsstilens betydelse för hälsan, etiska aspekter på genteknik, naturvetenskapliga arbetsmetoder och förhållningssätt.

Kursen bygger på NAK01a1

Pass/vecka: 3
Kurslängd: 10 veckor
Kursstart: | P1 | __ | __ | __ | P5 |
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Naturkunskap 1a2, FLEX, 50 p

Kursen handlar om livsstilens betydelse för hälsan, etiska aspekter på genteknik, naturvetenskapliga arbetsmetoder och förhållningssätt.

Kursen bygger på NAK01a1

Laborationer ingår i kursen och sker på skolan.
Obligatoriska träffar sker på skolan vid ett antal tillfällen under kurstiden.

Pass/vecka: -
Kurslängd: Flexibel
Kursstart: Var 5:e vecka
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Naturkunskap 1b, 100 p

Kursen handlar om hållbar utveckling, människans sexualitet, naturvetenskapliga arbetsmetoder och förhållningssätt. Kursen handlar också om livsstilens betydelse för hälsan, etiska aspekter på genteknik, naturvetenskapliga arbetsmetoder och förhållningssätt.

Pass/vecka: 3
Kurslängd: 20 veckor
Kursstart: | P1 | __ | __ | P4 | __ |
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Naturkunskap 2, 100 p

Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne där kunskaper om materiens byggnad och kemiska ämnen används för att beskriva miljöproblem och processer i levande organismers celler. Kursen innehåller även människokroppens byggnad och funktion, vad som påverkar vår hälsa, evolutionens mekanismer, universum och vetenskapshistoria. Arbetssättet skall utveckla kunskaper i naturvetenskapligt arbetssätt, förhållningssätt och kritisk granskning. Laborationer, undersökningar, vetenskapligt skrivande och muntliga seminarier ingår i kursen.

Pass/vecka: 3
Kurslängd: 20 veckor
Kursstart: | P1 | __ | __ | P4 | __ |
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Naturkunskap 2, FLEX, 100 p

Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne där kunskaper om materiens byggnad och kemiska ämnen används för att beskriva miljöproblem och processer i levande organismers celler. Kursen innehåller även människokroppens byggnad och funktion, vad som påverkar vår hälsa, evolutionens mekanismer, universum och vetenskapshistoria. Arbetssättet skall utveckla kunskaper i naturvetenskapligt arbetssätt, förhållningssätt och kritisk granskning. Laborationer, undersökningar, vetenskapligt skrivande och muntliga seminarier ingår i kursen.

Pass/vecka: -
Kurslängd: Flexibel
Kursstart: Var 5:e vecka
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.