Samhällsvetenskapliga ämnen

Historia 1b, 100 p

Historia 1b är en 100-poängskurs. Du lär dig bland annat analysera historiska förändringsprocesser och granska källor kritiskt. Innehållet i kursen är mestadels modern historia (1700-talet och framåt).

Pass/vecka: 3
Kurslängd: 20 veckor
Kursstart: | P1 | __ | __ | P4 | __ |
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Historia 1a1, FLEX, 50 p

Historia 1a1 är en 50-poängskurs där du får lära dig om hur man delar in historien i epoker och vad som kännetecknar de olika epokerna. Dessutom studeras viktiga historiska förändringsprocesser under 1800- och 1900-talen, exempelvis industrialisering, demokratisering och världskrigen. Enkla källkritiska övningar ingår, liksom historiebruk.

Pass/vecka: 1
Kurslängd: Flexibel
Kursstart: Var 5:e vecka
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Historia 1a2, FLEX, 50 p

Historia 1a2 är en 50-poängskurs som bygger på Historia 1a1. I den här kursen kommer du att lära dig om historiska teorier, begrepp och metoder. Vi studerar hur demokrati och mänskliga rättigheter utvecklats över tid, fördjupar kunskaperna om industrialiseringen och demokratisering, nu med fokus på den svenska utvecklingen, samt studerar förändringar efter 1945.

Pass/vecka: 1
Kurslängd: Flexibel
Kursstart: Var 5:e vecka
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Historia 2a, 100 p

Historia 1b är en 100-poängskurs som bygger på kursen Historia 1b, alternativt de två 50-poängskurserna Historia 1a1 och Historia 1a2. Vi fördjupar källkritikkunskaperna från tidigare kurs(er) och studerar valda historiska teman. Du kommer också att lära dig skriva vetenskaplig rapport.

Pass/vecka: 3
Kurslängd: 20 veckor
Kursstart: | P1 | __ | __ | P4 | __ |
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Religionskunskap 1, 50 p

Den här kursen innehåller studier av världsreligionerna, icke-religiösa livsåskådningar samt etik. Aktuell samhällsdebatt uppmärksammas bland annat genom diskussioner kring relationen mellan religion och vetenskap.

Pass/vecka: 3
Kurslängd: 10 veckor
Kursstart: | __ | P2 | __ | __ | P5 |
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Religionskunskap 1, FLEX, 50 p

Den här kursen innehåller studier av världsreligionerna, icke-religiösa livsåskådningar samt etik. Aktuell samhällsdebatt uppmärksammas bland annat genom diskussioner kring relationen mellan religion och vetenskap

Pass/vecka: 1
Kurslängd: Flexibel
Kursstart: Var 5:e vecka
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Religionskunskap 2, FLEX, 50 p

Religionskunskap 2 är en 50-poängskurs som bygger på Religionskunskap 1. Kursen är en ämnesfördjupning med särskild betoning på etiska begrepp, teorier och modeller. Du lär dig analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.

Förutom en etikfördjupning läser vi om förhållandet mellan religion och vetenskap och nya religiösa rörelser.

Pass/vecka: 1
Kurslängd: 15 veckor
Kursstart: Var 5:e vecka
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Samhällskunskap 1b, 100 p

Kursen ska ge dig förutsättningar att utveckla kunskaper om demokrati och människors rättigheter på både lokal och global nivå. Du studerar historiska förutsättningars betydelse och ideologiska, politiska, ekonomiska och miljömässiga påverkansfaktorer. Du utvecklar din förmåga att kritiskt granska, analysera och presentera olika samhällsfrågor.

Pass/vecka: 3
Kurslängd: 20 veckor
Kursstart: | P1 | __ | __ | P4 | __ |
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Samhällskunskap 1a1, 50 p

Samhällskunskap 1a1 är en 50-poängskurs. I den här kursen kommer du att lära dig om demokrati och politiska ideologier på lokal och global nivå samt inom EU. Vi studerar de mänskliga rättigheterna och fördjupar kunskaperna om arbetsmarknad och arbetsrätt samt om privatekonomi. Vi studerar olika källkritiska metoder.

Pass/vecka: 3
Kurslängd: 10 veckor
Kursstart: | P1 | P2 | __ | P4 | P5 |
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Samhällskunskap 1a2, FLEX, 50 p

Samhällskunskap 1a2 är en 50-poängskurs som bygger på Samhällskunskap 1a1. I den här kursen kommer du att lära dig om samhällsvetenskapliga begrepp, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor. Vi studerar politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier, fördjupar kunskaperna om samhällsekonomi samt studerar mediers och informationsteknikens roll i samhället.

Pass/vecka: 1
Kurslängd: Flexibel
Kursstart: Var 5:e vecka
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Samhällskunskap 2, 100 p

Du fördjupar dina kunskaper om de historiska förutsättningarnas betydelse och ideologiska, politiska, ekonomiska och miljömässiga påverkansfaktorer. Du fördjupar din förmåga att kritiskt granska, analysera och presentera olika samhällsfrågor med hjälp av vetenskapliga teorier och metoder.

Pass/vecka: 3
Kurslängd: 20 veckor
Kursstart: | P1 | __ | __ | P4 | __ |
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Psykologi 1, 50 p

Kursen innehåller följande moment

  • Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.
  • Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.
  • Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.
  • Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.
  • Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.
  • Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

Pass/vecka: 3
Kurslängd: 10 veckor
Kursstart: | P1 | P2 | __ | __ | __ |
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Psykologi 1, FLEX, 50 p

I grundkursen kommer vi att ta upp olika teorier som förklarar mänskliga beteenden, känslor och tankar samt hur människan formas utifrån grupper hon tillhör. I kursen kommer vi även att diskutera psykisk hälsa och ohälsa.

För dig som väljer att läsa en flexkurs gäller:

  • Insändningsuppgifter
  • Prov
  • Någon datorvana
  • Tillgång till dator med Internetuppkoppling

Pass/vecka: 1
Kurslängd: Flexibel
Kursstart: Var 5:e vecka
Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.