Studieformer - Gymnasial nivå

Schemakurser

Att läsa en schemakurs på Komvux innebär att du träffar din lärare och dina gruppkamrater flera gånger i veckan på fasta tider. Kursen har ett fast start- och slutdatum. Kontinuerlig antagning är inte möjlig. Studietakten är hög, närvaron vid lektionspassen är mycket viktig och har avgörande betydelse för dina studieresultat.

Schemakurser är den studieform där Komvux erbjuder störst utbud av kurser. Studieformen ger dig också störst tillgång till lärarledd handledning, vilket ökar dina möjligheter att nå en god måluppfyllelse.

Kurser 


Flexkurser

Flexkurser på Komvux passar om du inte kan läsa enligt schema på dagtid. Flexkurserna startar flera gånger per termin och kan läsas i olika studietakt. Normaltakten för en flexkurs är 20 veckor, men du kan läsa den på både längre och kortare tid. Observera att det för de flesta elever krävs betydligt fler än 20 veckor för att slutföra kursen. Detta bör du som har studiemedel från CSN vara särskilt medveten om. Du kan vara inskriven i flexkursen maximalt 365 dagar. Om du inte har slutfört kursen innan dess måste du söka den på nytt.

Eftersom den lärarledda tiden är betydligt mindre i en flexkurs än i en schemakurs krävs att du har god studievana och tar ett mycket stort eget ansvar för dina studier. Studieformen kräver att du har tillgång till dator och internetuppkoppling.

När du startar en flexkurs kommer du att delta i en obligatorisk introduktion som ger dig all information om kursens upplägg och innehåll. Efter genomförd introduktion kan du tillsammans med läraren planera hur du skall lägga upp dina studier i kursen.

Alla prov/examinationer utförs på skolan.

Står ordet FLEX i kursens titel är det en flexkurs.

Kurser 


Distanskurser

Distanskurser vänder sig till vuxna som:

  • Behöver specifika kurser för att bli behörig till vidare studier vid högskola eller yrkeshögskola.
  • Arbetar eller av annan anledning inte kan studera dagtid eller flex.

Distansundervisningen har obligatorisk ID kontroll, nationella prov samt ett prov på plats i Norrköping i mitten av kursen.

Bra att veta om distansstudier

  • Eftersom det inte är några schemalagda lektioner krävs det att du tar ett stort eget ansvar för studierna.
  • Du måste ha dator och internet. Studierna sker via en digital lärplattform
  • Du kan välja studietakt 25%, 50% eller 100%. Studietakt väljs efter antagning. Räkna med att avsätta 10-40 timmar i veckan för studier beroende på vilken studietakt du väljer.
  • Lärare i matematik och språk rekommenderar elever att läsa just dessa kurser på minst 10 veckor (max 50% studietakt) eftersom det är många som har svårt att klara kurserna på kortare tid.
  • I slutet av kursen görs ett digitalt prov
  • Du kan läsa max två distanskurser samtidigt
  • Kursstarter sker var 5:e vecka. Vid kö till en kurs kan det blir väntettid till kursstart.

Kurser