Väktare

Vem är behörig att delta i Komvux på gymnasial nivå?

Du är behörig att studera vid Komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att du uppfyller alla dessa kriterier:

• Du är bosatt i Sverige.
• Du saknar de kunskaper som utbildningen erbjuder.
• Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förkunskaperna bör motsvara grundläggande kurser i svenska/svenska som andraspråk.

Behörighetskompletteringar
På sista terminen ingår kursen Bevakning med 160 timmar APL. Bevakningsbranschen ställer följande krav för att APL ska få genomföras:

• Godkända studier
• Godkänd VU1 (en del av kursen Bevakning och säkerhet)
• Inga prickar i belastningsregister, det innebär straffri
• Godkända skriftliga och muntliga kunskaper i svenska språket
• Lämplighet och pålitlighet, det innebär bland annat en uppvisad förmåga att passa tider och
följa givna instruktioner
• Inga betalningsanmärkningar
• Drogfri
• Gymnasiekompetens
• Det är krav på att lämna in giltigt belastningsregister till kursstart.

Polismyndigheten ställer även dessa krav för väktare:
• Minst 18 år gammal
• Bosatt i Sverige i minst 5 år
• Lägst betyg E i kursen Svenska 1
• Laglydighet och drogfrihet

Utbildningens längd
Utbildningen är cirka 70 veckor. Utbildningstiden är mycket individuell. Vid starten gör du och läraren upp en studieplan utifrån dina förkunskaper och studietakt. Utbildningstiden innehåller Arbetsförlagt lärande.

Kostnader
Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur tillkommer på cirka 2500kr.

CSN
Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN
.
Efter utbildningen
När du har klarat kurserna i utbildningen får du betyg och ett VU1- samt VU2-intyg. De intygen är en förutsättning för att kunna bli legitimerad väktare när du blir anställd i branschen.


Gemensamma kurser

Kurser:

Kurskod:

Poäng:

Människors miljöer

PEDMÄI0

100

Kommunikation

PEDKOU0

100

Rätten och samhället

JURRÄT0

100

Träningslära 1

TRNTRN01

100

Vardagsolyckor

BEVVAR0

100

Etnicitet och kulturmöten

SOIETN0

100

Psykologi 1

PSKPSY01

50

Psykologi 2b

PSKPSY02b

50

Akut omhändertagande

BEVAKU0

100

Pedagogiskt ledarskap

PEDPEG0

100

Socialt arbete

SOCSOI0

200

Larm, övervaknings- och säkerhetssystem

LARLAM0

300

Bevakning och säkerhet

BEVBEV0

100


Orienteringskurs kan tillkomma utifrån den enskilde elevens behov. En orienteringskurs ska motsvara behov som inte går att möta upp i en nationell kurs. Syftena för kursen är bestämda. Det är rektor som beslutar om vilka orienteringskurser som ska ges och hur många verksamhetspoäng varje sådan kurs ska omfatta. Kursen får inte överstiga 200 verksamhetspoäng.

Elever kan välja att läsa till ett komvuxarbete som omfattar 100 poäng. Arbetet skall göras inom ramen för examensmålen för det program som utbildningen huvudsakligen motsvarar.