Betongarbetare

Utbildningsbeskrivning

Som betongarbetare får du kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt. Du får även kunskap om branschens olika yrken och arbetsprocesser. Utbildningen öppnar vägen till arbete för dig när du har klarat kurserna. Som betongarbetare är du specialist på arbeten med betong. Du arbetar med armering av betongkonstruktioner, gjutning, golvläggning, montering av betongelement samt mycket annat.


Vem är behörig att delta i Komvux på gymnasial nivå?

Du är behörig att studera vid Komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.
Det gäller under förutsättning att du uppfyller alla dessa kriterier:

• Du är bosatt i Sverige.
• Du saknar de kunskaper som utbildningen erbjuder.
• Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förkunskaperna bör motsvara grundläggande kurser i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Behörighetskompletteringar
Det är till fördel att ha svenskt B-körkort eller motsvarande. Engelska är ett språk som ofta används
inom branschen varför det underlättar om du har goda kunskaper i det engelska språket.

Utbildningens längd
Utbildningen är cirka 54 veckor. Utbildningstiden är mycket individuell. Vid starten gör du och läraren
upp en studieplan utifrån dina förkunskaper och studietakt. Utbildningstiden innehåller Arbetsplatsförlagt lärande.

Kostnader
Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur och arbetskläder tillkommer,
cirka 2500kr

CSN
Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till
CSN.

Efter utbildningen
Efter avslutad utbildning följer färdigutbildning där du arbetar som lärling med lärlingslön enligt
gällande avtal.


Gemensamma kurser

Kurser:

Kurskod:

Poäng:

Husbyggnadsprocessen

HUSHUB0

200

Husbyggnad 1

HUSHUS01

100

Husbyggnad 2

HUSHUS02

200

Husbyggnad 3 ombyggnad

HUSHUS01

200

Betong 1 Lågform och platta på mark

BETBET01

100

Betong 2 Väggar och pelare

BETBET02

100

Betong 3 Bärlag

BETBET03

100

Betong 4 Golv

BETBET04

100
Orienteringskurs kan tillkomma utifrån den enskilde elevens behov. En orienteringskurs ska motsvara behov som inte går att möta upp i en nationell kurs. Syftena för kursen är bestämda. Det är rektor som beslutar om vilka orienteringskurser som ska ges och hur många verksamhetspoäng varje sådan kurs ska omfatta. Kursen får inte överstiga 200 verksamhetspoäng.

Elever kan välja att läsa till ett komvuxarbete som omfattar 100 poäng. Arbetet skall göras inom ramen för examensmålen för det program som utbildningen huvudsakligen motsvarar.