Lastbilsförare

Utbildningsbeskrivning

Målgrupp:

För att bli yrkesförare behöver du kunna mer än att köra lastbil. Du måste också kunna lagar och regler om allt från trafikregler till lastning och lossning och regler som rör sömn, kost och hälsa. Vi ger dig kunskapen du behöver för att kunna genomföra dina teoriprov och körprov hos Trafikverket för C-körkort och CE-körkort.

Transportbranschen är stor och det finns många möjligheter att välja inriktning till exempel förare av distributionstransporter, renhållnings/miljötransporter eller fjärrtransporter.

För att kunna erhålla full körkortsbehörighet C/CE, måste du ha fyllt 21 år!

Utbildningen är cirka 42 veckor. Utbildningstiden är mycket individuell. Vid starten gör du och läraren upp en studieplan utifrån dina förkunskaper och studietakt. Utbildningstiden innehåller Arbetsplatsförlagt lärande.


Förkunskaper:

Du är behörig att studera vid Komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att du uppfyller alla dessa kriterier:

  • Du är bosatt i Sverige
  • Du saknar de kunskaper som utbildningen erbjuder.
  • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förkunskaper bör motsvara grundläggande kurser i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

För att kunna utföra denna utbildning ställer branschen ytligare krav på följande behörigheter:

  • Inneha svenskt B-körkort. Kopia på körkort krävs innan vi kan behandla din ansökan!
  • Uppfylla Trafikverkets krav för att få ta körkort klass C, CE.
  • För att kunna erhålla full körkortsbehörighet C/CE, måste du ha fyllt 21 år.

För att ha bästa möjliga förutsättningar att klara utbildningen är det bra att du har trafikvana.

Du ska vara skicklig bilförare och kunna teorin för B-körkort.

Kostnader:

Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur och arbetskläder tillkommer. Det tillkommer även kostnader för läkarundersökning samt teori- kör och YKB-prov hos trafikverket samt tillverkningskostnad för körkort och yrkeskompetensbevis, cirka 9000 kr.

Dina studier underlättas om du har tillgång till egen dator och uppkoppling till internet.


Efter utbildningen

Du behöver godkänt betyg i kurserna TRAYRK1, GOSGOD0, GODGOD1 för att få avlägga YKB-prov. Observera att Trafikverkets YKB-, teori- och körprov inte ingår i utbildningen.

 

CSN
Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.


Gemensamma kurser

Kurser:

Kurskod:

Poäng:

Kurs Yrkestrafik – vux

TRAAYRK1

300

Kurs Godstrafik

GOSGOD0

200

Kurs Godshantering- vux

GODGOD1

100

Kurs Fordonskombinationer

TRAFOR0

200
 

Orienteringskurs kan tillkomma utifrån den enskilde elevens behov. En orienteringskurs ska motsvara behov som inte går att möta upp i en nationell kurs. Syftena för kursen är bestämda. Det är rektor som beslutar om vilka orienteringskurser som ska ges och hur många verksamhetspoäng varje sådan kurs ska omfatta. Kursen får inte överstiga 200 verksamhetspoäng.

 

Elever kan välja att läsa till ett komvuxarbete som omfattar 100 poäng. Arbetet skall göras inom ramen för examensmålen för det program som utbildningen huvudsakligen motsvarar.