Svetsare

CNC operatör bild på ett kontrollbord


Utbilda dig till svetsare och hitta din väg till jobbet

Som svetsare arbetar du inom tillverkningsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten vid olika industrier. Du kan till exempel arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner.

Svetsutbildningen genomförs enligt utbildningsriktlinjer för godkänd internationell
svetsare – IW - i en eller flera av metoderna MIG/MAG, MMA, TIG eller gassvetsning. För att klara av utbildningen till svetsare ska du vara praktisk och tycka om att arbeta med händerna.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en viktig del i utbildningen som knyter ihop teori och praktik.

Vill du ansöka till utbildningen så klicka på länken. Där ska du först skapar dig ett konto och sen söker du på svets/industritekninska programmet. Ansök till svetsutbildningen. Länk till annan webbplats.


Vem är behörig att delta i Komvux på gymnasial nivå?
Du är behörig att studera vid Komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.
Det gäller under förutsättning att du uppfyller alla dessa kriterier:

• Du är bosatt i Sverige.
• Du saknar de kunskaper som utbildningen erbjuder.
• Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förkunskaperna bör motsvara grundläggande kurser i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Utbildningens längd
Utbildningen är cirka 50 veckor. Utbildningstiden är mycket individuell. Vid starten gör du och läraren
upp en studieplan utifrån dina förkunskaper och studietakt. Utbildningstiden innehåller Arbetsplatsförlagt lärande.

Kostnader
Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur och arbetskläder tillkommer, ca 2000kr

CSN
Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Efter utbildningen
Behovet av duktiga svetsare inom tillverkningsindustrin, likaväl i regionen som övriga landet, är mycket hög. Det innebär att dina möjligheter till varaktigt arbete i branschen efter avslutat utbildning, men godkända betyg, är mycket goda.


Gemensamma kurser

Kurser:

Kurskod:

Poäng:

Människan i Industrin 1

MÄIMÄN01

100

Industritekniska processer 1

INUINU01

100

Produktionsutrustning 1

PRUPRD01

100

Produktionskunskap 1

PRDPRO01

100

Tillverkningsunderlag 1

TILTIL01

100

Interna transporter

PRUINE00

50 truck

Materialkunskap 1

MAEMAT01

100

Interna transporter

PRUINE00

50 travers

Svets grund

SAASVT0

100

Kälsvets 1

SAAKÄL01

100

Kälsvets 2

SAAKÄL02

100

Stumsvets 1

SAASTU01

100

Stumsvets 2

SAASTU02

100

Rörsvets 1

SAARÖR01

100

Rörsvets 2

SAARÖR02

100
 

Orienteringskurs kan tillkomma utifrån den enskilde elevens behov. En orienteringskurs ska motsvara behov som inte går att möta upp i en nationell kurs. Syftena för kursen är bestämda. Det är rektor som beslutar om vilka orienteringskurser som ska ges och hur många verksamhetspoäng varje sådan kurs ska omfatta. Kursen får inte överstiga 200 verksamhetspoäng.

 

Elever kan välja att läsa till ett komvuxarbete som omfattar 100 poäng. Arbetet skall göras inom ramen för examensmålen för det program som utbildningen huvudsakligen motsvarar.