Lärling

Utbildningsbeskrivning

Lärlingsutbildning är för dig som vill lära dig ett yrke direkt på en arbetsplats. Utbildningen har samma studieväg, behörighetsregler, kunskapskrav och programmål som en utbildning som bedrivs på en skola. Skillnaden från skolförlagutbildning är att minst 70 procent av utbildningen sker ute på arbetsplatsen och 30% är teoretiska studier.

Syftet med lärlingsutbildning för vuxna är att ge en grundläggande yrkesutbildning och ökad yrkeslivserfarenhet.

 

Vem är behörig att delta i Komvux på gymnasial nivå?

Du är behörig att studera vid Komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att du uppfyller alla dessa kriterier:

 • Du är bosatt i Sverige.
 • Du saknar de kunskaper som utbildningen erbjuder.
 • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förkunskaperna bör motsvara grundläggande kurser i svenska/svenska som andraspråk.

Behörighetskompletteringar

 • Du bör ha en företagskontakt kopplat till den yrkesutbildning du vill läsa. Mer information till företaget: Företagsinformation
 • Det ska finnas en skola som kan kopplas till vald yrkesinriktning (se nedan).
 • Vissa av utbildningar har specifika krav ställda av branschen. Läs för respektive aktuell utbildning.
 • Du behöver kunna arbeta självständigt, ta ansvar för dina studier och vara redo för att bli en del av yrkeslivet.

Utbildningsutbud

Som lärlings utbildning erbjuds idag främst yrken inom:

 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet: Kock, bageri och konditori
 • Barn- och fritidsprogrammet: Barnskötare och elevassistent
 • El- och Energi programmet: Installationselektriker och industrielektriker
 • Industritekniska programmet: Internationell svetsare, CNC-operatör metall och Automationstekniker industri
 • Bygg och anläggningsprogrammet: Anläggningsmaskinförare, Betongarbetare och Ställningsbyggare.
 • VVS och Fastighetsprogrammet: VVS montör och Fastighetstekniker

Vi erbjuder även fler yrkesinriktningar, kontakta koordinator för lärlingsutbildningen för att veta mer vad som erbjuds.

Antagning

För lärling har vi ansökan öppen och kursstart följande tider:

Ansök härlänk till annan webbplats

* Kursperiod 1 (vecka 2-11) .
Ansökningsperiod vecka 42-45.

* Kursperiod 2 (vecka 12-21) .
Ansökningsperiod vecka 2-7.

* Kursperiod 3 (vecka 22-31) .
Ansökningsperiod vecka 12-17.

* Kursperiod 4 (vecka 32-41) .
Ansökningsperiod vecka 19-23.

* Kursperiod 5 (vecka 42-51) .
Ansökningsperiod vecka 29-37

Utbildningsplats

Du som elev bör ha en påbörjad företagskontakt kopplat till den yrkesutbildning du vill läsa. För att bli godkänd som lärlingsplats och handledare måste en yrkesskola kvalitetssäkra företaget, handledaren ska ha genomgått skolverkets webbaserade handledarutbildning innan lärling får börja.

Skolverkets webbaserade handledarutbildninglänk till annan webbplats

Avtal och utbildningskontrakt

Ett avtal och utbildningskontrakt skrivs under av lärling, yrkeslärare, handledare, utbildningsplats och rektor. I avtal och kontrakt framgår det vad lärlingen ska genomföra på arbetsplatsen och vilket ansvar de inblandade parterna har i utbildningen. Företaget förbinder sig inte att anställa eleven efter avslutad utbildning.

Skola och yrkeslärare

Utbildningen följer gymnasieskolans kursplaner. En skola och en yrkeslärare knyts till utbildningsplatsen för att lärlingen ska få betyg på de moment som handledaren lär ut. Yrkesläraren har ansvaret för att lärlingen får en studieplanering som innehåller alla moment som krävs för utbildningen. Den är individuellt anpassad efter lärlingens tänkta studietakt och tidigare erfarenhet. Alla utbildningar startar med en orienteringskurs för att hinna med att säkerhetsställa utbildningens syfte och mål.

Utbildningens längd

Utbildningen är på cirka 52 veckor. Utbildningstiden är mycket individuell. Vid starten gör du och läraren upp en studieplan utifrån dina förkunskaper och studietakt.

Kostnader

Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur och arbetskläder tillkommer. Det kan även tillkomma kostnader för läkarundersökningar, yrkesintyg mm som din yrkesinriktning kräver. Det är elevens ansvar att kontrollera innan start ev behörigheter som krävs för yrket.

CSN

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning till vald yrkeskategori finns i vissa yrken möjlighet att erlägga yrkesprov för certifiering som olika branscher efterfrågar.

Du behöver tex godkända betyg i kurserna för att få avlägga vissa yrkesprov.

Vissa yrken kräver att du går ytterligare tid som lärlingsanställd (ej samma sak som vuxlärling).

Det är elevens ansvar att vara väl insatt i hur de olika utbildningsmålen ser ut, eventuella ytterligare lärlingstimmar efter grundutbildningen och eventuella branschprov/certifieringar.

Vill du veta mer?

Kontakta koordinator för lärling eller vägledningscentrum

Koordinator, lärlingsutbildning för vuxna

Malin Svensson

Telefon: 011-15 39 37

E-post: malin3.svensson@norrkoping.se

Vägledningscentrum

Hospitalsgatan 20

602 27 Norrköping

Telefon: 011-15 54 40

E-post: vagledningscentrum@norrkoping.se