Svets och CNC-utbildning med SVA (Svenska som andraspråk)

Är du behörig att läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå? Vill du arbeta som svetsare? Kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscentrum så får du mer information om utbildningen och hjälp med ansökan.

Internationell svetsutbildning med SVA

Utbildningsbeskrivning

Du som är behörig att läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå har möjlighet att söka till några av vuxenutbildningens yrkesutbildningar. De gymnasiala yrkesutbildningarna kombineras med undervisning i svenska som andraspråk på
grundläggande nivå. Svetsutbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom svetsning och goda förutsätt-ningar att få jobb inom bland annat verkstadsindustrin, byggföretag, anläggningsföretag.

Vem är behörig att delta i komvux på grundläggande nivå?
Vuxna har rätt att delta i komvux på grundläggande nivå från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att de uppfyller alla dessa kriterier:

• Du är bosatt i Sverige.
• Du saknar de kunskaper som normalt uppnås i grundskolan.
• Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
Utbildningens längd
Utbildningstiden är mycket individuell. Vid starten gör du och läraren upp en studieplan utifrån dina förkunskaper och studietakt. Utbildningstiden innehåller Arbetsförlagt lärande.

Kostnader
Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur och arbetskläder tillkommer ca 2000kr

CSN
Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Efter utbildningen
Efter utbildning har du möjlighet att läsa med ordinarie grupp för att få en fullständig svetsutbildning.

Ansökan
Du kontaktar en studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum.
Innan du kontaktar studie- och yrkesvägledaren på Vägledningscentrum
måste du skaffa ett e-postkonto (t ex Gmail, Hotmail, Yahoo).

Preliminära starter är vecka 2 och vecka 32.