Vård- och omsorgsutbildning

Utbildningsbeskrivning

Genom den här utbildningen kan du bland annat arbeta som undersköterska, vårdbiträde, vårdare, skötare inom psykiatrisk vård, stödassistent eller personlig assistent.

Vård- och omsorgsutbildning på Komvux


Vård- och omsorgsutbildning på distans på Komvux

Vård och omsorgscollege

Vård och omsorgscollege ingår i den klassrumsbundna vård- och omsorgsutbildningen. För att få vara med krävs det ett godkännande av föreningen Vård och omsorgscollege. På regional eller lokal nivå görs en bedömning där ett antal kvalitetskriterier ska vara uppfyllda för att utbildningen ska få en certifiering. Skolans lärare deltar också i Vård och omsorgscollege för insatser kring kometensutveckling och att elever som gått ut utbildningen med minst betyg E i alla ingående kurser tilldelas ett intyg eller diplom som fungerar som en merit vid anställning inom vården.

Vård och omsorgscolleges webbsidalänk till annan webbplats


Kontakt Vård och omsorgsutbildning Komvux
Komvux, Vrinnevipark
Besöksadress: Sprängstensgatan 1D, Norrköping
Telefon: 011-15 39 00

Kontakt Vård och omsorgsutbildning på distans Komvux

Hermods hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster