Vård- och omsorgsutbildning

Utbildningsbeskrivning

Vård- och omsorgsutbildningen vänder sig till dig som är intresserad av och vill arbeta med människor, och tycker om att varva teori och praktik. Det är en utbildning för dig som vill arbeta som undersköterska, vårdare, skötare eller personlig assistent. Tänkbara arbetsområden efter utbildningen är bland annat särskilt boende för äldre, demensboende, hemtjänst, personlig assistans, stödassistent, verksamheter för personer med funktionsnedsättning, sjukhus och vårdcentral.


Vård- och omsorgsutbildningen kommer göras om vilket innebär att nuvarande upplägg kommer förändras. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2021. Vad den nya utbildningen innehåller kan du läsa om nedanför.

Om utbildningen

Vård- och omsorgsutbildningen är på gymnasial nivå och omfattar två nationella yrkespaket vilka är yrskespaket vårdbiträde och yrkespaket undersköterska. Alla elever startar med kurserna som ingår i yrkespaketet vårdbiträde. Därefter kan man läsa yrkespaketet till undersköterska. Heltidsstudier innebär 20p per studievecka. Utbildningen erbjuds i två studieformer; lektionsbaserad utbildning och flexibel utbildning. En individuell studieplan upprättas för varje elev. Lärplattformen It´s learning används, vilket kräver datorvana och tillgång till internet. Om du behöver får du låna en dator av skolan för dina studier.


Lektionsbaserad utbildning

Lektionsbaserad utbildning innebär att du har lektion varje dag måndag till fredag både på förmiddagen och eftermiddagen. Mycket av skolarbetet görs på lektionerna där du kan få stöd och hjälp av din lärare. Det förekommer även prov av olika slag som kan vara muntliga, skriftliga eller praktiska. Lektionsbaserad utbildning passar dig som vill ha tät kontakt med lärare och studiekamrater.

Flexibel utbildning

Flexibel utbildning innebär att du har lektioner två dagar i veckan. Dessa dagar är samma dagar varje vecka under samma period med lektioner både på förmiddagen och eftermiddagen. En period är 10 veckor. På lektionerna går lärarna igenom arbetsområdet som du sedan ska arbeta med själv de dagar när du inte har lektioner. Detta kan till exempel vara att göra en uppgift som ska lämnas till läraren eller förbereda en muntlig eller praktisk redovisning. Räkna med att lägga ner tid på ditt skolarbete som motsvarar samma tid som om du skulle ha haft lektioner varje dag. Flexibel utbildning passar dig med studievana och studiedisciplin.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I utbildningen ingår tre APL-perioder om 4-5 veckor vardera, oavsett om du läser lektionsbaserat eller flexibelt. Då får du arbeta tillsammans med en handledare på en riktig arbetsplats i vården. Det är under APL som du har möjlighet att träna på ditt framtida yrke samtidigt som du kan knyta värdefulla kontakter med arbetsgivare för att få en chans till anställning efter dina studier. På din APL ska du göra 35 timmar/vecka och du följer din handledares schema. Detta inkluderar även kvällar, helger och röda dagar. Du behöver ha tillgång till någon som kan ta hand om dina barn när du har APL kvällar, helger och röda dagar.

Validering

För dig som har yrkeskunskaper eller andra erfarenheter inom vård och omsorg erbjuds validering. Tillsammans med dig kartlägger vi din kunskap för att se vilka kurser som kan valideras. Du kan validera en eller flera kurser beroende på din tidigare erfarenhet inom vården. Om du validerar kurser betyder det att din utbildning kan kortas om du klarar valideringen. I en validering ingår även validerings-APL på 5 veckor.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande. Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande kunskaper.


Kurser nationellt yrkespaket vårdbiträde 850p:

Poäng:

Orienteringskurs/introduktion

50

Anatomi och fysiologi 1

50

Gerontologi och geriatrik

100

Omvårdnad 1

100

Social omsorg 1

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Psykiatri 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsätning 1

100

Psykologi 1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100Efter att du läst kurserna som ingår i yrkespaket vårdbiträde kan du fortsätta med Kurser nationellt yrkespaket undersköterska 700p:


Anatomi och fysiologi 2

50

Omvårdnad 2

100

Social omsorg 2

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Psykiatri 2

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Samhällskunskap 1a1

50

Vård- och omsorgsspecialisering

100


Vanliga frågor och svar

I vilka lokaler finns utbildningen?

Vi finns på Vrinnevipark, Sprängstensgatan 1D. Gå in i ingång D.


Vad handlar utbildningen om?

Du blir utbildad som vårdbiträde eller undersköterska och kan jobba både inom kommunen, regionen och privata vårdgivare inom många olika verksamhetsområden.


Vad innebär heltidsstudier?

Du läser 20p per vecka vilket blir 400p på 20 veckor. Det räknas som heltidssysselsättning.


Vad behöver jag ta med till lektionerna?

Kursbok, dator, penna och anteckningsblock.


Jag har ingen dator, kan jag studera då?

Du kan låna en dator av skolan under dina studier. Lånet av dator är kostnadfritt.


Har jag lov (sport, påsk, sommar, höst och jul)?

Nej, vuxna har inte lov under sina studier.


Jag jobbar redan - behöver jag göra APL?

Ja, det är ett måste för att du ska kunna få betyg i kursen.


Om jag läser flex kan jag jobba samtidigt?

Om du läser flexbaserat kommer det vara svårt att kombinera med arbete samtidigt. Även om du inte har lektion varje dag så kommer du behöva lägga mycket tid på självstudier och uppgifter.


Måste jag gå kvällar och helger på APL?

Ja, det är så vården arbetar.


Jag har redan jobb, måste jag göra alla timmar på APL?

Att ha ett arbete vid sidan om studierna gör inte att du kan hoppa över APL. Kan du inte göra hela APL så kan du inte slutföra kursen och få betyg.


Hur lång är utbildningen?

Sammanlagt 1550p vilket i tid är 3 terminer + 10 veckor. Utbildningen tar längre tid om du gör studieuppehåll eller måste gå om någon kurs.


Får jag behörighet till universitet/högskola efter utbildningen?

För att få behörighet till högre studier krävs sammanlagt 2250p från gymnasiekurser. Exakt vilka kurser du behöver beror på vilken utbildning du tänker söka. Om du inte vet vilka kurser du behöver kontakta studie- och yrkesvägledare (SYV) på Vägledningscentrum.


Elevenkäter

Dessa enkäter riktar sig till elever som har fullgjort Arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom ramen för Vård- och omsorgsutbildningen på Komvux.

Syftet med enkäten är att de studerande får möjlighet att utvärdera APL-perioden. Dina tankar och reflektioner är ur ett kvalitetsperspektiv mycket värdefulla och en uppföljning/sammanställning av resultatet kommer att göras som alla inblandade parter kan ta del av. Vi är tacksamma för att du tar dig tid att besvara enkäten.

Länk till:

APL-enkät 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

APL-enkät 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

APL-enkät 3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga enkäter och utvärderingar

Handledareutbildning Steg 1 våren 21 VKlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handledarutbildning Steg 2 hösten 20länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster