Barnskötare

Vem är behörig att delta i komvux på gymnasial nivå?

Du är behörig att studera vid Komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att du uppfyller alla dessa kriterier:

• Du är bosatt i Sverige.
• Du saknar de kunskaper som utbildningen erbjuder.
• Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förkunskaperna bör motsvara grundläggande kurser i svenska/svenska som andraspråk.

Utbildningens längd
Utbildningen är på cirka 60 veckor. Utbildningstiden är mycket individuell. Vid starten gör du och läraren upp en studieplan utifrån dina förkunskaper och studietakt. Utbildningstiden innehåller Arbetsförlagt lärande.

Kostnader
Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur tillkommer på cirka 1 500 kronor.

CSN
Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Efter utbildningen
Du kan söka arbete som barnskötare direkt efter utbildningen.


Gemensamma kurser

Kurser:

Kurskod:

Poäng:

Kommunikation

PEDKOUO

100

Människors miljöer

PEDMÄIO

100

Hälsopedagogik

HALHALO

100

Lärande och utveckling

PEDLÄRO

100

Barns lärande och växande

PEDBASO

100

Skapande verksamhet

PEGSKPO

100

Aktivitetsledarskap

PEDAKIOOS

100

Pedagogiskt ledarskap

PEDPEGO

100

Etnicitet och kulturmöten

SOIETNO

100

Pedagogiska teorier och praktiker

PEDPEDO

100

Grundläggande vård och omsorg

GRUGRDO

100

Pedagogiskt arbete

PEGPEAO

200

Specialpedagogik

SPCSPEO1

100
Orienteringskurs kan tillkomma utifrån den enskilde elevens behov. En orienteringskurs ska motsvara behov som inte går att möta upp i en nationell kurs. Syftena för kursen är bestämda. Det är rektor som beslutar om vilka orienteringskurser som ska ges och hur många verksamhetspoäng varje sådan kurs ska omfatta. Kursen får inte överstiga 200 verksamhetspoäng.


Elever kan välja att läsa till ett komvuxarbete som omfattar 100 poäng. Arbetet skall göras inom ramen för examensmålen för det program som utbildningen huvudsakligen motsvarar.