Anläggningsmaskinsförare

anläggningsmaskin

Utbildningsbeskrivning

Anläggningsförare saknas både i Östergötland och i övriga Sverige. Efter avslutad utbildning, med godkända betyg, har du goda chanser att få jobb direkt. Utbildningen behövs för att ge en bred och gedigen anställningsbarhet. Många stora entreprenadföretag behöver rekrytera personal. Inom entreprenadbranschen finns många egenföretagare.

 

Vem är behörig att delta i Komvux på gymnasial nivå?
Du är behörig att studera vid Komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att du uppfyller alla dessa kriterier:

• Du är bosatt i Sverige.
• Du saknar de kunskaper som utbildningen erbjuder.
• Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förkunskaperna bör motsvara grundläggande kurser i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Behörighetskompletteringar
Branschen ställer krav på noggrannhet och en förmåga att kunna planera och organisera sitt arbete,
det krävs också att du är i bra fysisk form. Som anläggningsförare är det vanligt att man får veckopendla, därför är det till fördel att ha svenskt B-körkort eller motsvarande. Engelska är ett språk som
ofta används inom branschen varför det underlättar om du har goda kunskaper i det engelska språket.

Utbildningens längd
Utbildningen är cirka 50 veckor. Utbildningstiden är mycket individuell. Vid starten gör du och läraren
upp en studieplan utifrån dina förkunskaper och studietakt. Utbildningstiden innehåller Arbetsplatsförlagt lärande.

Kostnader
Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur och arbetskläder tillkommer, cirka 2500kr

CSN
Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Efter utbildningen
Efter avslutad utbildning följer färdigutbildning där du arbetar som lärling med lärlingslön enligt
gällande avtal.


Gemensamma kurser

Kurser:

Kurskod:

Poäng:

Anläggningsförare 1

ANAANA01

200

Anläggningsförare 2

ANAANA02

200

Anläggningsförare 3

ANAANA03

200

Anläggningsförare 4

ANAANA04

200

Anläggningsförare – process

ANAANL0

100

Anläggning – ledningsbyggnad

ANLANÄ0

200

Anläggning – vägbyggnad

ANLANN0

100Orienteringskurs kan tillkomma utifrån den enskilde elevens behov. En orienteringskurs ska motsvara behov som inte går att möta upp i en nationell kurs. Syftena för kursen är bestämda. Det är rektor som beslutar om vilka orienteringskurser som ska ges och hur många verksamhetspoäng varje sådan kurs ska omfatta. Kursen får inte överstiga 200 verksamhetspoäng.

 

Elever kan välja att läsa till ett komvuxarbete som omfattar 100 poäng. Arbetet skall göras inom ramen för examensmålen för det program som utbildningen huvudsakligen motsvarar.