Lastbilsförare

lastbil

Utbildningsbeskrivning

För att bli yrkesförare behöver du kunna mer än att köra lastbil. Du måste också kunna lagar och regler om allt från trafikregler till lastning och lossning och regler som rör sömn, kost och hälsa. Vi ger dig kunskapen du behöver för att kunna genomföra dina teoriprov och körprov hos Trafikverket för C-körkort och CE-körkort. Transportbranschen är stor och det finns många möjligheter att välja inriktning till exempel förare av distributionstransporter, renhållnings/miljötransporter eller fjärrtransporter.

 

Utbildningens längd
Utbildningen är cirka 42 veckor. Utbildningstiden är mycket individuell. Vid starten gör du och läraren upp en studieplan utifrån dina förkunskaper och studietakt. Utbildningstiden innehåller Arbetsplatsförlagt lärande.

Ansökan
Ansök i Komvux kurser & ansökan Länk till annan webbplats.

Kurstart
2-5 kurstarter per år. Kursperioder se Studieintresserad

Kostnader
Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur och arbetskläder tillkommer. Det tillkommer även kostnader för läkarundersökning samt teori- kör och yrkesförarkompetens(YKB)-prov hos trafikverket samt tillverkningskostnad för körkort och yrkeskompetensbevis, cirka 9000kr.

CSN
Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Skola
YrkesAkademin genomför utbildningen på uppdrag av Komvux.

Efter utbildningen
Du behöver godkänt betyg i kurserna för att få avlägga YKB-prov. Observera att Trafikverkets YKB-, teori- och körprov inte ingår i utbildningen


Gemensamma kurser

Kurser:

Kurskod:

Poäng:

Kurs Yrkestrafik – vux

TRAAYRK1

300

Kurs Godstrafik

GOSGOD0

200

Kurs Godshantering- vux

GODGOD1

100

Kurs Fordonskombinationer

TRAFOR0

200
Elever kan välja att läsa till ett komvuxarbete som omfattar 100 poäng. Arbetet skall göras inom ramen för examensmålen för det program som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Orienteringskurs kan tillkomma utifrån den enskilde elevens behov.

Vem är behörig att delta i Komvux på gymnasial nivå?
Du är behörig att studera vid Komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.
Det gäller under förutsättning att du uppfyller alla dessa kriterier:

• Du är bosatt i Sverige.
• Du saknar de kunskaper som utbildningen erbjuder.
• Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förkunskaperna bör motsvara
grundläggande kurser i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Behörighetskompletteringar
För att kunna utföra denna utbildning ställer branschen ytligare krav på följande behörigheter:

  • Fylla 21 år före utbildningens slut
  • Inneha svenskt B-körkort
  • Uppfylla Trafikverkets krav för att få ta körkort klass C, CE
  • För att ha bästa möjliga förutsättningar att klara utbildningen är det bra att du har trafikvana. Du ska vara skicklig bilförare och kunna teorin för B-körkort.