CNC-operatör

cnc operatör

Utbildningsbeskrivning

CNC-operatör ett högkvalificerat yrke där det råder brist på arbetskraft i såväl hög- som lågkonjunktur. Som CNC-operatör blir dina arbetsuppgifter att övervaka maskinen och se till att detaljerna håller rätt mått och kvalitet. Utbildningen läggs upp individuellt
med yrkeskurser som ingår i motsvarande nationella program i gymnasieskolan. Innan du söker utbildningen är det viktigt att du gör ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll och upplägg samt kraven
som ställs på dig som studerande. Under utbildningens gång utvecklar du förmågan att använda industriell utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en viktig del i utbildningen som knyter ihop teori och praktik.

Utbildningens längd
Utbildningen är cirka 50 veckor. Utbildningstiden är mycket individuell. Vid starten gör du och läraren
upp en studieplan utifrån dina förkunskaper och studietakt. Utbildningstiden innehåller Arbetsplatsförlagt lärande.

Ansökan
Ansök i Komvux kurser & ansökan Länk till annan webbplats.

Kurstart
2-5 kurstarter per år. Kursperioder se Studieintresserad

Kostnader
Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur och arbetskläder tillkommer, cirka 2000kr

CSN
Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Efter utbildningen
Behovet av arbetskraft inom tillverkningsindustrin, likaväl i regionen som övriga landet, är mycket
hög. Det innebär att dina möjligheter till varaktigt arbete i branschen efter avslutat utbildning, men godkända betyg är mycket goda.


Gemensamma kurser

Kurser:

Kurskod:

Poäng:

Människan i Industrin 1

MÄIMÄN01

100

Industritekniska processer 1

INUINU01

100

Produktionsutrustning 1

PRUPRD01

100

Produktionskunskap 1

PRDPRO01

100

Tillverkningsunderlag 1

TILTIL01

100

CAD/CAM

DARCAD0

100

Materialkunskap 1

MAEMAT01

100

Interna transporter

PRUINE00

50

Datastyrd produktion 1

DARDAT01

100

Datastyrd produktion 2

DARDAT02

100

Datastyrd produktion 3

DARDAT03

100

Industriell mätteknik 1

PRUIND0

50

Produktutveckling

PRKPRK01

100
Elever kan välja att läsa till ett komvuxarbete som omfattar 100 poäng. Arbetet skall göras inom ramen för examensmålen för det program som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Orienteringskurs kan tillkomma utifrån den enskilde elevens behov

Vem är behörig att delta i Komvux på gymnasial nivå?
Du är behörig att studera vid Komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.
Det gäller under förutsättning att du uppfyller alla dessa kriterier:
• Du är bosatt i Sverige.
• Du saknar de kunskaper som utbildningen erbjuder.
• Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förkunskaperna bör motsvara
grundläggande kurser i svenska/svenska som andraspråk och matematik.