Svetsare

svetsare

Utbildningsbeskrivning

Som svetsare arbetar du inom tillverkningsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten vid olika industrier. Du kan till exempel arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner.

Svetsutbildningen genomförs enligt utbildningsriktlinjer för godkänd internationell
svetsare – IW - i en eller flera av metoderna MIG/MAG, MMA, TIG eller gassvetsning. För att klara av utbildningen till svetsare ska du vara praktisk och tycka om att arbeta med händerna.

Arbetsplatsförlagt lärande,
APL, är en viktig del i utbildningen som knyter ihop teori och praktik.


Vem är behörig att delta i Komvux på gymnasial nivå?
Du är behörig att studera vid Komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.
Det gäller under förutsättning att du uppfyller alla dessa kriterier:

• Du är bosatt i Sverige.
• Du saknar de kunskaper som utbildningen erbjuder.
• Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förkunskaperna bör motsvara grundläggande kurser i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Utbildningens längd
Utbildningen är cirka 50 veckor. Utbildningstiden är mycket individuell. Vid starten gör du och läraren upp en studieplan utifrån dina förkunskaper och studietakt. Utbildningen innehåller Arbetsplatsförlagt lärande.

Ansökan
Ansök i Komvux kurser & ansökan Länk till annan webbplats.

Kurstart
2-5 kurstarter per år. Kursperioder se Studieintresserad

Kostnader
Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur och arbetskläder tillkommer, ca 2000kr

CSN
Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Efter utbildningen
Behovet av duktiga svetsare inom tillverkningsindustrin, likaväl i regionen som övriga landet, är mycket hög. Det innebär att dina möjligheter till varaktigt arbete i branschen efter avslutat utbildning, men godkända betyg, är mycket goda.


Gemensamma kurser

Kurser:

Kurskod:

Poäng:

Människan i Industrin 1

MÄIMÄN01

100

Industritekniska processer 1

INUINU01

100

Produktionsutrustning 1

PRUPRD01

100

Produktionskunskap 1

PRDPRO01

100

Tillverkningsunderlag 1

TILTIL01

100

Interna transporter

PRUINE00

50 truck

Materialkunskap 1

MAEMAT01

100

Interna transporter

PRUINE00

50 travers

Svets grund

SAASVT0

100

Kälsvets 1

SAAKÄL01

100

Kälsvets 2

SAAKÄL02

100

Stumsvets 1

SAASTU01

100

Stumsvets 2

SAASTU02

100

Rörsvets 1

SAARÖR01

100

Rörsvets 2

SAARÖR02

100
Elever kan välja att läsa till ett komvuxarbete som omfattar 100 poäng. Arbetet skall göras inom ramen för examensmålen för det program som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Orienteringskurs kan tillkomma utifrån den enskilde elevens behov

Vem är behörig att delta i Komvux på gymnasial nivå?
Du är behörig att studera vid Komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.
Det gäller under förutsättning att du uppfyller alla dessa kriterier:
• Du är bosatt i Sverige.
• Du saknar de kunskaper som utbildningen erbjuder.
• Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förkunskaperna bör motsvara
grundläggande kurser i svenska/svenska som andraspråk och matematik.