Lärlingsutbildning

Utbildningsbeskrivning

Lärlingsutbildning är för dig som vill lära dig ett yrke direkt på en arbetsplats. Utbildningen har samma studieväg, behörighetsregler, kunskapskrav och programmål som en utbildning som bedrivs på en skola. Men i lärlingutbildning sker minst 70 procent av utbildningen ute på arbetsplatsen.

Syftet med lärlingsutbildning för vuxna är att ge en grundläggande yrkesutbildning och ökad yrkeslivserfarenhet.


Utbildningsutbud

Lärlingsutbildning erbjuds inom

Bråvallagymnasiet: Den sökande behöver själv ha ett lärlingsföretag klart inom vald inriktning.

 • Bygg och anläggningsprogrammet: Golvläggare, Murare, Plattsättare, Plåtslagare, Måleri, Takmontör, , träarbete, Undertaksmontör, Betongarbetare, Väg och anläggning
 • Fordon och transportprogrammet: Lastbilsmekaniker, Maskinmekaniker, Personbilsmekaniker, Karosseri och lack
 • Fastighetsprogrammet: fastighetsskötare, Ventilationsmontering


Lärlingsgymnasiet: OBS - Skolan ordnar lärlingsföretag.

 • Hotell och turismprogrammet: Aktiviteter och upplevelser, Bokning, Bokning och försäljning, Gästvärd, Gästvärd - försäljning-guest relations-eventvärd, Konferensvärd, Receptionist, Bas - våningsservice
 • Barn och fritidsprogrammet: Barnskötare och elevassistent - Bas
 • Vård och omsorgsprogrammet: Undersköterska
 • Försäljnings- och serviceprogrammet: Påbyggnad mot lager och logistik, Påbyggnad mot ekonomi och redovisning
 • Hantverksprogrammet: Inriktning - Frisör och Barberare


Mera information finns om utbildningarna på Skolverkets sida om yrkespaket Länk till annan webbplats..

Sök också gärna information på respektives yrkes branschorganinsation och skolorna ovan för att få mera information om yrket. Vissa yrken kräver vidareutbildning efter grundutbildningen.

För att antas till lärlingsutbildning behöver du ha en kontakt med en arbetsplats inom det yrke som du vill till. Se mera information på Arbetsplatsinformation Lärlingsutbildning. , 692.5 kB.


Utbildningen startar med en orienteringskurs

Alla som blir antagna till en lärlingutbildning blir först enbart antagen till en orienteringskurs i 5 veckor.

Syftet med orienteringskurser är att introducera och förbereda eleven för yrkesutbildningen. Säkerhetsställa lärlingsföretaget och upprätta lärlingsavtal. För att sedan göra en eventeull fortsatt studieplanering och antagning till hela utbildningen/yrkespaketet.  

Arbetsplatsen ska godkännas för lärlingsutbildning innan start

Samtidigt med orienteringskursen kommer skolans yrkeslärare att kvalitetssäkra och godkänna arbetsplatsen som utbildningsplats.  Ett krav är bland annat att den som ska vara handledare, har genomgått Skolverkets webbaserade handledarutbildning.

Arbetsplatsen måste vara godkänd för lärlingsutbildning och det måste finnas ett avtal mellan skolan och företaget, innan en lärlingsutbildning får starta.

Ansökan och kursstart

För lärlingsutbildning har vi ansökan öppen och kursstart följande tider under året:

* Kursperiod 1, start vecka 2
Ansökningsperiod vecka 42-45

* Kursperiod 2, start vecka 12
Ansökningsperiod vecka 2-7

* Kursperiod 3, start vecka 22
Ansökningsperiod vecka 12-17

* Kursperiod 4, start vecka 32
Ansökningsperiod vecka 19-23

* Kursperiod 5, start vecka 42
Ansökningsperiod vecka 29-37

Ansök i Komvux kurser & ansökan Länk till annan webbplats.

Avtal och utbildningskontrakt

Ett avtal och utbildningskontrakt skrivs under av lärling, yrkeslärare, handledare, utbildningsplats och rektor. I avtal och kontrakt framgår det vad lärlingen ska genomföra på arbetsplatsen och vilket ansvar de inblandade parterna har i utbildningen. Arbetsplatsen förbinder sig inte att anställa eleven efter avslutad utbildning.

Skola och yrkeslärare

Utbildningen följer gymnasieskolans kursplaner. En skola och en yrkeslärare knyts till utbildningsplatsen för att lärlingen ska få betyg på de moment som handledaren lär ut. Yrkesläraren har ansvaret för att lärlingen får en studieplanering som innehåller alla moment som krävs för utbildningen.

Utbildningens längd

Utbildningstiden är mycket individuell, från 42 - 80 veckor, men vanligast är cirka 52 veckor. Vid starten gör du och skolans yrkeslärare upp en studieplan utifrån dina förkunskaper, studietakt och arbetsplatsens möjligheter.

Kostnader

Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur och arbetskläder tillkommer. Det kan även tillkomma kostnader för läkarundersökningar, yrkesintyg mm som din yrkesinriktning kräver. Det är elevens ansvar att kontrollera innan start eventuella behörigheter som krävs för yrket.

CSN

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning till vald yrkeskategori finns i vissa yrken möjlighet att göra yrkesprov för certifiering som olika branscher efterfrågar.

Du behöver tex godkända betyg i kurserna för att få avlägga vissa yrkesprov.

Vissa yrken kräver att du går ytterligare tid som lärlingsanställd (ej samma sak som vuxlärling).

Det är elevens ansvar att vara väl insatt i hur de olika utbildningsmålen ser ut, eventuella ytterligare lärlingstimmar efter grundutbildningen och eventuella branschprov/certifieringar.

Vem är behörig att studera på Komvux gymnasiala nivå?

Du är behörig att studera vid Komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att du uppfyller alla dessa kriterier:

 • Du är bosatt i Sverige.
 • Du saknar de kunskaper som utbildningen erbjuder.
 • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förkunskaperna bör motsvara grundläggande kurser i svenska/svenska som andraspråk.

Kompletterande behörigheter

 • Vissa utbildningar har specifika krav ställda av branschen. Läs på respektive yrkesutbildning i menyn till höger.
 • Du behöver kunna arbeta självständigt, ta ansvar för dina studier och vara redo för att bli en del av yrkeslivet.

Vill du veta mer?

Koordinator, lärlingsutbildning för vuxna
Malin Svensson
Telefon: 011-15 39 37 Telefontid måndgar 9-15
E-post: malin.svensson2@norrkoping.se

Vägledningscentrum
Telefon: 011-15 54 40
E-post: vagledningscentrum@norrkoping.se