Yrkesutbildningar med SFI C/SFI D eller SVA (Svenska som andraspråk)

Lagar mat i stekpanna som står på spisen


Ta chansen att studera yrkesutbildningar kombinerat med dina studier i SFI C/SFI D eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå!

Kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum eller studie- och yrkesvägledare på den skola du går på för mer information om utbildningen och hjälp med ansökan.


Yrkesutbildningar med Svenska som andraspråk grundläggande nivå eller SFI C/SFI D spår 2 eller 3

Yrkesutbildningen kombineras med undervisning i svenska som andraspråk på
grundläggande nivå eller SFIC/SFI D kommer att finnas inom

- Restaurang/Bageri

- Barn och fritid

- Industri

- Träarbeten (Snickare)

 

Utbildningens längd
Utbildningstiden är mycket individuell. Vid starten gör du och läraren upp en studieplan utifrån dina förkunskaper och studietakt.

Språkkrav

- SFI Studieväg 2 eller 3, nivå C eller D

- Svenska som andra språk grundläggande nivå

Ansökan
Ansökan period är vecka 48, 2022 - vecka 1, 2023.
Innan du ansöker måste du skaffa ett e-postkonto (t ex Gmail, Hotmail, Yahoo).

Kursstart
Utbildningen startar preliminär kursperiod 2 (vecka 12).

Kostnader
Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur och arbetskläder står man för själv.

CSN
Yrkeskurser och Grundläggande nivå är studiemedelsberättigad. Studier på SFI nivå är inte studiemedelsberättigande. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Vem är behörig till studier på Komvux?
Vuxna har rätt att delta i Komvuxstudier från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att alla dessa kriterier: är uppfyllda:

• Du är bosatt i Sverige.
• Du saknar de kunskaper som normalt uppnås i grundskolan.
• Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.