Svets och CNC-utbildning med SVA Svenska som andraspråk eller SFI C/SFI D, spår 2 eller 3

Ta chansen att studera till svetsare eller CNC-operatör kombinerat med dina studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller SFI C/SFI D, spår 2 eller 3!

Det behövs fler svetsare och CNC-operatörer, sök till någon av utbildningarna och hitta din väg till jobbet.

Är du behörig att läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller SFI C eller SFI D, spår 2 eller 3? Vill du arbeta inom industrin? Kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum för mer information om utbildningen och hjälp med ansökan.


Industriutbildning med SVA (Svenska som andraspråk)

Industriutbildningen kombineras med undervisning i svenska som andraspråk på
grundläggande nivå eller SFI C/SFI D spår 2 eller 3. Aktuella yrkesområden är svetsare och CNC operatör för metall och automationstekniker industri. Utbildningen innehåller Arbetsförlagt lärande.

Kurslängd
Utbildningstiden är mycket individuell. Vid starten gör du och läraren upp en studieplan utifrån dina förkunskaper och studietakt.

Ansökan
Ansökan ska göras via webbansökan till komvux mellan veckorna 48, 2022 - 1, 2023.
Innan du kontaktar studie- och yrkesvägledaren på Vägledningscentrum
måste du skaffa ett e-postkonto (t ex Gmail, Hotmail, Yahoo).

Kursstart
Utbildningen startar preliminärt kursperiod 2 (vecka 12).

Kostnader
Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur och arbetskläder tillkommer ca 2000kr

CSN
Gymnasiekurser och grunläggande studier är studiemedelsberättigande. SFI kurser är inte studiemedelsberättigande. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Vem är behörig att delta i komvux på grundläggande nivå?
Vuxna har rätt att delta i komvux på grundläggande nivå från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att de uppfyller alla dessa kriterier:

• Du är bosatt i Sverige.
• Du saknar de kunskaper som normalt uppnås i grundskolan.
• Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.