Vård- och omsorgsutbildning på distans

Vård och omsorg på distans

Vård- och omsorgsutbildningen på distans vänder sig till dig som:

 • Har en delvis genomförd vård – och omsorgsutbildning och behöver
  komplettera sin utbildning
 • Behöver kurser som inte kan matchas med Komvux Vård- och omsorgsutbildning
 • Behöver specifika kurser för att bli behörig till vidare studier vid högskola
  eller yrkeshögskola
 • Sökande som arbetar eller av annan anledning inte kan studera dagtid

Utbildningens upplägg och innehåll
Utbildningen är mycket individuell. Den som blir antagen till kurspaketet gör en studieplanering och individuell studieplan tillsammans med skolan. Vissa kurser innehåller praktik.

Kostnader
Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur tillkommer.

CSN
Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Efter utbildningen
Efter slutförd utbildning med godkända betyg, kan du arbeta inom den vårdinriktning du valt att utbilda dig till.

Skola
Hermods

Vem är behörig att delta i Komvux på gymnasial nivå?
Du är behörig att studera vid Komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att du uppfyller alla dessa kriterier:

 • Du är bosatt i Sverige.
 • Du saknar de kunskaper som utbildningen erbjuder.
 • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förkunskaperna bör motsvara grundläggande kurser i svenska/svenska som andraspråk.

Behörighetskompletteringar
Du behöver ta kontakt med Vägledningscentrum Länk till annan webbplats. för ett studieplansamtal samt distanssamtal.

Övrig info
Antalet platser är begränsat. Även efter att du har skickat in din ansökan, kommer du få information om att du skall kontakta Vägledningscentrum Länk till annan webbplats..