Fastighetstekniker

ventilationssystem


Utbildningsbeskrivning

Fastighetstekniker ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system. Exempel på arbetsuppgifter som ofta ingår i arbetet: ansvara för värme- och ventilationssystem. Sköta värmeväxlare för fjärrvärme, värmepumpar, fläktar och annan teknisk utrustning.
Utbildningens längd
Utbildningen är cirka 50 veckor. Utbildningstiden är mycket individuell. Vid starten gör du och läraren upp en studieplan utifrån dina förkunskaper och studietakt. Utbildningen innehåller Arbetsplatsförlagt lärande.

Ansökan
Ansök i Komvux kurser & ansökan Länk till annan webbplats.

Kurstart
2-5 kurstarter per år. Kursperioder se Studieintresserad

Kostnader
Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur och arbetskläder tillkommer, cirka 2500kr.

CSN
Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Efter utbildningen
Efter avslutad utbildning med godkända kurser finns möjlighet att erlägga prov för certifikat som branschen efterfrågar. Du behöver också gå som lärlingsanställd hos ett företag i branschen i ca 2 år för att ses som färdigutbildad. När den lärlingstiden är slut finns möjlighet att göra ett branschprov som ger ett certifikat i branschen. För att få göra branschprovet behövs godkända kurser i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska eller Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande treårigt gymnasium.


Gemensamma kurser

Kurser:

Kurskod:

Poäng:

Systemuppbyggnad

SYSSYT0

100 BAS

Värmelära

SYSVÄM0

100 BAS

Praktisk ellära

ELLPRA0

100 BAS

Elkraftteknik

ELRELF0

100 BAS

Fastighetsförvaltning

FAFFAS0

100 BAS

Fastighetsservice byggnader

FASFAS0

100 BAS

Fastighetsservice VVS

FASFAE0

100 BAS

Luftbehandling

VETLUF0

100 BAS

Mät och reglerteknik

MÄTMÄT0

100 PB

Mät och styrteknik

MÄTMÄO0

100 PB

Programmerbara styrsystem

MÄTPRR0

100 PB

Distribuerande styrsystem

MÄTDIS0

100 PB

Fastighetsautomation 1

AUTFAS0

100 PB

Entreprenörskap

ENTENR0

100 PB

 

Elever kan välja att läsa till ett komvuxarbete som omfattar 100 poäng. Arbetet skall göras inom ramen för examensmålen för det program som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Orienteringskurs kan tillkomma utifrån den enskilde elevens behov.

Vem är behörig att delta i Komvux på gymnasial nivå?
Du är behörig att studera vid Komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att du uppfyller alla dessa kriterier:

• Du är bosatt i Sverige.
• Du saknar de kunskaper som utbildningen erbjuder.
• Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förkunskaperna bör motsvara grundläggande kurser i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Behörighetskompletteringar
Det är till fördel att ha svenskt B-körkort eller motsvarande.