VVS-montör

händer som monterar rör i ett badrum

Utbildningsbeskrivning

En VVS-montör, eller rörmokare som de också kallas, arbetar med att montera rör och system som gör att vi får bra inomhusmiljö och kan duscha och tvätta. De arbetar i bostäder, på sjukhus, affärshus, kontor och andra byggnader. Du lär dig att jobba med både traditionellt hantverk men också med ny teknik.


Utbildningens längd
Utbildningen är cirka 52 veckor. Utbildningstiden är mycket individuell. Vid starten gör du och läraren upp en studieplan utifrån dina förkunskaper och studietakt. Utbildningen innehåller Arbetsplatsförlagt lärande.

Ansökan
Ansök i Komvux kurser & ansökan Länk till annan webbplats.

Kurstart
2-5 kurstarter per år. Kursperioder se Studieintresserad

Kostnader
Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur och arbetskläder tillkommer, cirka 2500kr.

CSN
Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Efter utbildningen
Efter avslutad utbildning med godkända kurser finns möjlighet att erlägga prov för certifikat som branschen efterfrågar. Du behöver också gå som lärlingsanställd hos ett företag i branschen i ca 2 år för att ses som färdigutbildad. När den lärlingstiden är slut finns möjlighet att göra ett branschprov som ger ett certifikat i branschen. För att få göra branschprovet behövs godkända kurser i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska eller Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande treårigt gymnasium.

 

Gemensamma kurser

Kurser:

Kurskod:

Poäng:

Verktygs- och materialhantering

VEKVEK0

100

Systemuppbyggnad

SYSSYT0

100

Värmelära

SYSVÄM0

100

Praktisk ellära

ELLPRA0

100

Entreprenadteknik

VVIENT0

100

Sanitetsteknik 1

VVISAN0

100

Värmeteknik 1

VVIVAR01

100

VVS Svets & lödning

VVIVVS0

100

Sanitetsteknik 2

VVISAN02

100

Injusteringsteknik

SYSINJ0

100

Värmeteknik 2

VVIVAR02

100

VVS-teknik

VVIVVT0

200
Elever kan välja att läsa till ett komvuxarbete som omfattar 100 poäng. Arbetet skall göras inom ramen för examensmålen för det program som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Orienteringskurs kan tillkomma utifrån den enskilde elevens behov. 

Vem är behörig att delta i Komvux på gymnasial nivå?
Du är behörig att studera vid Komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att du uppfyller alla dessa kriterier:

• Du är bosatt i Sverige.
• Du saknar de kunskaper som utbildningen erbjuder.
• Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förkunskaperna bör motsvara grundläggande kurser i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Behörighetskompletteringar
Det är till fördel att ha svenskt B-körkort eller motsvarande. Engelska är ett språk som ofta används inom branschen varför det underlättar om du har goda kunskaper i det engelska språket.