En kvinna som samtalar med en man

Prövning

Har du sedan tidigare gymnasiebetyg i en viss kurs, men vill försöka höja betyget? Då kan du göra en så kallad prövning. Efter prövningen får du ett betyg för hela kursen.

Prövning innebär att du prövar din redan befintliga kunskaper i en kurs. Prövningen består av flera delar och består av både skriftliga och muntliga examinerande uppgifter och prov. Detta för att pröva dina kunskaper mot skolverkets alla betygskriterier i aktuellt ämne.

Efter avslutad prövning får du ett betyg (A–F).

Läs mer om prövning

Ansökan för prövning

Du kan max göra två prövningar per ansökningstillfälle.

Vi erbjuder prövning i alla kurser och ämnen som vi bedriver undervisning i samt vissa praktiska ämnen som någon av våra samarbetspartner kan erbjuda. För information kontakta Vägledningscentrum.

Ansök för prövning

Om du önskar hjälp inför val av kurser kan du kontakta Vägledningscentrum.

Boka tid på Vägledningscentrum

Frågor och svar

Prövning innebär att du utan att vara inskriven i en kurs, prövar din kunskaper mot Skolverkets mål och betygskriterier. Du förbereder dig helt på egen hand. Och sedan får dina kunskaper bedömda genom flera examinationer på plats i skolan.

Vad prövningen innehåller beror på vilken kurs det gäller, men ofta ingår skriftliga, muntliga och ibland praktiska uppgifter.

Vid en prövning får du betyg på samma sätt som på en vanlig gymnasiekurs, det vill säga A, B, C, D och E (godkänt) samt F (icke godkänt).

Du som har fyllt 20 år och är bosatt i landet kan genomföra en prövning i kurser som det sätts betyg på. Detta gäller även om du har fått betyg tidigare på kursen.

Du får också ansöka om prövning om du är yngre än 20 år men har avslutat en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan.

Det viktigaste är att du har tillräckliga kunskaper i kursen och förstår att en prövning inte innebär någon undervisning. Centralt innehåll och betygskriterier kan du se på skolverkets hemsida.

Inför första prövningstillfället kommer du bli kontaktad av prövningsansvarig lärare som förklarar hur prövningen kommer att gå till. Det är viktigt att du svarar läraren så att prövningen kan påbörjas så snabbt som möjligt. Det är viktigt att du informerar läraren om du har något behov av anpassningar i upplägget.

Vid prövningstillfällena ska du visa legitimation för att säkerställa att det är rätt person som genomför examinationsuppgiften.

Prövningens samtliga prov, skrivningar och muntliga redovisningar ska genomföras på skolan och på anvisad dag.

När du har blivit antagen till en prövning får du information om betalning tillsammans med antagningsbeskedet.

Varje kurs som du vill göra en prövning i kostar 500 kronor. Om du tidigare har läst kursen hos oss på Komvux och fått ett F betalar du ingen avgift.

Kan du inte komma eller avbryter prövningen så betalas inte avgiften tillbaka.