En lärare och pojke som tittar på sin dator

Komvux som anpassad utbildning

Du som behöver studera i egen takt och kanske i mindre grupp, kan söka till Komvux som anpassad utbildning. Här kan du gå kurser som motsvarar anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola. Vi har även en två-årig yrkesutbildning med inriktning mot serviceassistent.

Vem kan studera på Komvux som anpassad utbildning?

Du som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada kan studera på anpassad utbildning. Här kan du lära dig mycket nytt och utvecklas som person. Utbildningen kan också göra det lättare för dig att klara av ditt vardagsliv och arbetsliv på ett bra sätt.

Du kommer att studera tillsammans med andra i mindre grupper. Du kan studera hela året, halva året eller kortare kurser. Du får hjälp med att välja det som passar dig bäst. Studierna är på plats i skolan.

Utbildningen är gratis.

Vad kan du studera?

Det finns många kurser att välja på.

Du kan till exempel läsa

  • svenska/kommunikation
  • matematik
  • engelska
  • orienteringskurser (till exempel arbetsliv och digital kompetens)
  • temakurser (till exempel mat och boende, friskvård, experiment och natur)
  • yrkesutbildning.