Förberedelser inför prövningar

Här hittar du information om vilka förberedelser du behöver göra inför olika prövningar på Källvindsskolan.

Ämne

Biologi 1

Förslag på litteratur

Litteratur och webbmaterial – biologi 1

Litteratur, två böcker – du behöver båda:

 • Spira Biologi 1 ISBN: 978-91-47-11600-3 tredje upplagan. Björndahl mfl. Liber 2017
 • Livets utveckling ISBN 978-82-535-3036-9 Red. Nielsen. Bonnier 2008

Webb:

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Läs böckerna enligt anvisningarna på www.i-edu.se/provning-biologi-1/ och gör de angivna uppgifterna.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

Prövningen sker vid två tillfällen och består av fyra delprov, två prov under respektive prövningsdag.

Om du på den första delen av prövningen uppnår betyget E eller bättre så går du vidare till delprov 2.

Övrigt/Bra att känna till

Inga andra hjälpmedel utöver pennor är tillåtna.

Ämne

Biologi 2

Förslag på litteratur

Litteratur och webbmaterial - biologi 2

Litteratur, två böcker – du behöver båda:

 • Spira Biologi 2 ISBN: 978-91-47-12624-8 tredje upplagan. Björndahl mfl. Liber 2018
 • Den unika människan ISBN: 978-82-535-3045-1 andra upplaga, Bonnier 2010

Webb:

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Läs böckerna enligt anvisningarna på www.i-edu.se/provning-biologi-2/ och gör de angivna uppgifterna.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

Prövningen sker vid två tillfällen och består av fyra delprov, två prov under respektive prövningsdag.

Om du på den första delen av prövningen uppnår betyget E eller bättre så går du vidare till delprov 2.

Övrigt/Bra att känna till

Inga andra hjälpmedel utöver pennor är tillåtna.

Ämne

Engelska 5

Förslag på litteratur

 • Solid Gold 1 (Studentlitteratur)
 • The English Handbook (Natur & Kultur)

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Förbered genom att läsa in kursen på egen hand. Vid första provtillfället testas läs- och hörförståelse. Se exempel på uppgiftstyper i det nationella provet för Engelska 5

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

Efter första provtillfället återstår fyra prov vilka testar olika färdigheter och kunskaper i engelska. Information om proven ges via mejl då du blivit antagen.

Övrigt/Bra att känna till

Proven kommer att genomföras både dag- och kvällstid.

Ämne

Engelska 6

Förslag på litteratur

 • Solid Gold 2 (Studentlitteratur)
 • Pick & Mix 2 (Gleerups)
 • The English Handbook (Natur & Kultur)

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Förbered genom att läsa in kursen på egen hand. Vid första provtillfället testas läs- och hörförståelse. Se exempel på uppgiftstyper i det nationella provet för Engelska 6

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

Efter första provtillfället återstår fyra prov vilka testar olika färdigheter och kunskaper i engelska. Information om proven ges via mejl då du blivit antagen.

Övrigt/Bra att känna till

Proven kommer att genomföras både dag- och kvällstid.

Ämne

Engelska 7

Förslag på litteratur

 • Solid Gold 3 (Studentlitteratur)
 • The English Handbook (Natur & Kultur)

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Förbered genom att läsa in kursen på egen hand. Vid första prövningstillfället testas Discussion/Expository Essay Writing= formell uppsats- utredande text.Se exempel på uppgiftstyper i det nationella provet för Engelska 7.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

Efter första provtillfället återstår fyra prov vilka testar de olika färdigheterna och det centrala innehållet i engelska 7. Information om proven ges via mejl då du blivit antagen.

Övrigt/Bra att känna till

Proven kommer att genomföras både dag- och kvällstid.

Ämne

Fysik 1a

Förslag på litteratur

Alla gymnasieböcker och formelsamlingar i Fysik 1 (ej A) täcker kursen. På Komvux används Ergo Fysik.

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Du ska kunna visa upp om du gjort laborationer i kursen. Har du ett E eller högre sedan tidigare så räcker det. Har du ett F så behövs intyg från tidigare skola/lärare. Om du inte gjort laborationer så blir det också en del av prövningen. De prov du gör innehåller uppgifter på alla delar av kursen.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

Det första provet testar grundkunskaper. Ta med den formelsamling du är van vid men den ska inte innehålla anteckningar. Sedan görs eventuella laborationer. Det andra provet är större än det första och innnehåller uppgifter av olika svårighetsgrader.

Övrigt/Bra att känna till

 

Ämne

Fysik 2

Förslag på litteratur

Alla gymnasieböcker och formelsamlingar i Fysik 2 (ej B) täcker kursen. På Komvux används Ergo Fysik.

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Du ska kunna visa upp om du gjort laborationer i kursen. Har du ett E eller högre sedan tidigare så räcker det. Har du ett F så behövs intyg från tidigare skola/lärare. Om du inte gjort laborationer så blir det också en del av prövningen. De prov du gör innehåller uppgifter på alla delar av kursen.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

Det första provet testar grundkunskaper. Ta med den formelsamling du är van vid men den ska inte innehålla anteckningar. Sedan görs eventuella laborationer. Det andra provet är större än det första och innnehåller uppgifter av olika svårighetsgrader.

Övrigt/Bra att känna till

 

Ämne

Historia 1b

Förslag på litteratur

Nyström m.fl. (2016): Perspektiv på historien 1b (Gleerups)

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Prövningen består av två skriftliga prov och två seminarier. Det första provet består av två delar där del 1 är frågor på E-nivå från kursens alla bitar och del 2 handlar om historiska epoker, källkritik och historiebruk.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

Prövningens tre övriga delar görs vid olika tillfällen och består av:

 • Seminarium – Industrialisering och demokratisering
 • Skriftligt prov – 1800- och 1900-talens historia
 • Seminarium – Tiden efter 1945.

Övrigt/Bra att känna till

 

Ämne

Information och kommunikation

Förslag på litteratur

 

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Du ska främst kunna ordbehandling för skriftlig kommunikation. Den första delen är ett praktiskt prov där kunskaper i ordbehandlingsprogrammet Word testas. Ämnesplan och betygskriterier hittar du här.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

Del två blir ett praktiskt prov där kunskaper i kalkylprogram testat. Vi använder Excel.

Del tre är en inlämningsuppgift i presentationsprogram, vanligen utförd i PowerPoint. Här visar du upp dina kunskaper i hur väl du kan informera om ett visst ämne. Du visar också upp ditt tekniska kunnande i presentationsprogram samt din känsla för bild, färg och form. Även ljud och video kan förekomma.

Del fyra är också en inlämningsuppgift där du visar dina kunskaper om sociala medier. Till exempel ska du beskriva för- och nackdelar av olika sociala medier. Redovisningen sker vanligen i PowerPoint och går därför bra att kombinera med prövningens "del 3", men går också bra att redovisa muntligt.

Övrigt/Bra att känna till

 

Ämne

Kemi 1

Förslag på litteratur

Alla gymnasieböcker och formelsamlingar i kemi täcker kursen. På Komvux används Kemiboken 1 av Hans Bor´en och som komplement Gymnasiekemi 1 av Stig Andersson mfl.

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Du ska kunna visa upp om du gjort laborationer i kursen. Har du ett E eller högre sedan tidigare så räcker det. Har du ett F så behövs intyg från tidigare skola/lärare. Om du inte gjort laborationer så blir det också en del av prövningen. De prov du gör innehåller uppgifter på alla delar av kursen.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

 

Övrigt/Bra att känna till

 

Ämne

Kemi 2

Förslag på litteratur

Alla gymnasieböcker och formelsamlingar i kemi täcker kursen. På Komvux används Kemiboken 2 av Hans Borén och som komplement Gymnasiekemi 2 av Stig Andersson mfl.

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Du ska kunna visa upp om du gjort laborationer i kursen. Har du ett E eller högre sedan tidigare så räcker det. Har du ett F så behövs intyg från tidigare skola/lärare. Om du inte gjort laborationer så blir det också en del av prövningen. De prov du gör innehåller uppgifter på alla delar av kursen.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

 

Övrigt/Bra att känna till

 

Ämne

Matematik 1a, b, c

Förslag på litteratur

Du bör använda ett läromedel som är uppdaterat efter den reviderade ämneplanen som trädde i kraft 2021.

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Den första delen prövar grundläggande kunskaper. Mer information om ämnesplan och betygskriterier hittar du på skolverkets hemsida. Se exempel på uppgifter i gamla nationella prov och formelblad

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

 

Övrigt/Bra att känna till

 

Ämne

Matematik 2a, b, c

Förslag på litteratur

Du bör använda ett läromedel som är uppdaterat efter den reviderade ämneplanen som trädde i kraft 2021.

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Den första delen prövar grundläggande kunskaper. Mer information om ämnesplan och betygskriterier hittar du på skolverkets hemsida. Se exempel på uppgifter i gamla nationella prov och formelblad.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

 

Övrigt/Bra att känna till

 

Ämne

Matematik 3b, c

Förslag på litteratur

Du bör använda ett läromedel som är uppdaterat efter den reviderade ämneplanen som trädde i kraft 2021.

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Den första delen prövar grundläggande kunskaper. Ämnesplan och betygskriterier hittar du på skolverkets hemsida. ´Se exempel på gamla nationella prov och formelblad.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

 

Övrigt/Bra att känna till

 

Ämne

Matematik 4

Förslag på litteratur

Du bör använda ett läromedel som är uppdaterat efter den reviderade ämneplanen som trädde i kraft 2021.

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Den första delen prövar grundläggande kunskaper. Ämnesplan och betygskriterier hittar du på skolverkets hemsida. Se exempel på gamla nationella prov och formelblad.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

 

Övrigt/Bra att känna till

 

Ämne

Naturkunskap 1a1

Förslag på litteratur

Kurslitteratur för kursen som kommit ut senast 2022, eller äldre litteratur med kompletterande material.

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Förbered dig för ett skriftligt prov.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

 

Övrigt/Bra att känna till

 

Ämne

Naturkunskap 1a2

Förslag på litteratur

Kurslitteratur för kursen som kommit ut senast 2016.

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Förbered dig för ett skriftligt prov.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

 

Övrigt/Bra att känna till

 

Ämne

Naturkunskap 1b

Förslag på litteratur

Kurslitteratur för kursen som kommit ut senast 2022, eller äldre litteratur med kompletterande material.

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Förbered dig för ett skriftligt prov.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

 

Övrigt/Bra att känna till

 

Ämne

Naturkunskap 2

Förslag på litteratur

Kurslitteratur för kursen som kommit ut senast 2016.

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Förbered dig för ett skriftligt prov.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

 

Övrigt/Bra att känna till

 

Ämne

Psykologi 1

Förslag på litteratur

Psykologi 1 och 2a - Med olika ögon av Nadja Ljunggren ISBN 978914712497

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Det första prövningstillfället innefattar ett skriftligt prov där du förväntas redogöra för olika förklaringar till mänskliga beteenden, tankar och känslor utifrån följande:

 • psykodynamiska perspektivet
 • behavioristiska perspektivet
 • humanistiska perspektivet
 • kognitiva perspektivet
 • socialpsykologiska perspektivet
 • biologiska perspektivet
 • teorier om stress och kriser

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

Del 2 i prövningen är en muntlig del där du utifrån ett specifikt fall förväntas föra resonemang om psykologiska samband och relatera dessa till egna erfarenheter. Du förväntas också kunna föra resonemang kring de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och deras betydelse för helhetssynen på människan. Fallet att analysera tilldelas först när del 1 är godkänd.

Övrigt/Bra att känna till

Prövningen genomförs kvällstid och dagtid på Källvindsskolan. Datum för del 2 meddelas i samband med och under förutsättning att du klarat del 1.

Ämne

Religion 1

Förslag på litteratur

Söka Svar: Religionskunskap kurs 1, av Malin Mattson Flennegård och Leif Eriksson (2013).

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Första delen av prövningen utgörs av en inlämningsuppgift om religion, vetenskap och sekularisering.

UR play dokumentär som heter Sveriges sekularisering


Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

Resterande delar av prövningen utgörs av tre salsprov. Ett om etik och sekulära livsåskådningar, ett om hinduism och buddhism och ett om de abrahamitiska religionerna.

Övrigt/Bra att känna till

 

Ämne

Samhällskunskap 1a1

Förslag på litteratur

Reflex Plus. Samhällskunskap för gymnasieskolan. Almgren Hans, Almvik Anna, Höjelid Stefan (2017)

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Förbered dig genom att läsa in kursen på egen hand. Vid första prövningstillfället testas områden inom ramen för kursen genom skriftligt prov.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

Efter första provtillfället återstår 1 skriftligt prov, ett fördjupningsarbete (samhällsvetenskaplig analys) och ett uppsatsseminarium. Information om proven ges via mail då du har blivit antagen.

Övrigt/Bra att känna till

Proven kommer att genomföras både dag- och kvällstid.

Ämne

Samhällskunskap 1a2

Förslag på litteratur

Reflex Plus. Samhällskunskap för gymnasieskolan. Almgren Hans, Almvik Anna, Höjelid Stefan (2017)

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Förbered dig genom att läsa in kursen på egen hand. Vid första prövningstillfället testas områden inom ramen för kursen genom skriftligt prov.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

Efter första provtillfället återstår 1 skriftligt prov, ett fördjupningsarbete (samhällsvetenskaplig analys) och ett uppsatsseminarium. Information om proven ges via mail då du har blivit antagen.

Övrigt/Bra att känna till

Proven kommer att genomföras både dag- och kvällstid.

Ämne

Samhällskunskap 1b

Förslag på litteratur

Reflex Plus. Samhällskunskap för gymnasieskolan. Almgren Hans, Almvik Anna, Höjelid Stefan (2017)

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Förbered dig genom att läsa in kursen på egen hand. Vid första prövningstillfället testas områden inom ramen för kursen genom skriftligt prov.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

Efter första provtillfället återstår 1 skriftligt prov, ett fördjupningsarbete (samhällsvetenskaplig analys) och ett uppsatsseminarium. Information om proven ges via mail då du har blivit antagen.

Övrigt/Bra att känna till

Proven kommer att genomföras både dag- och kvällstid.

Ämne

Svenska 1

Förslag på litteratur

Text & Tal. Frida Bexell och Erika Granholm. Natur och Kultur 2012. Romanen Björnstad, av Fredrik Backman (2016)

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Prövningen innehåller olika delmoment uppdelade i fyra skriftliga prov och ett muntligt samt två inlämningsuppgifter. Läs betygskriterierna på Skolverkets hemsida. Första provtillfället består av en utredande text om språksociologi. Uppgiften inkluderar informationssökning och källkritik.

Förbered dig genom att:

 1. Läs på om språksociologi generellt och framför allt om ”lekterna” sociolekter, kronolekter, sexolekter, dialekter, etnolekter och teknolekter.
 2. Välj ut vad du vill fördjupa dig i när det gäller språksociologi. Det kan vara skillnader mellan olika sociala grupper (sociolekter), skillnader mellan hur unga och vuxna talar (kronolekter), mellan manligt och kvinnligt språk (sexolekter), geografiska skillnader beroende på var man är uppväxt (dialekter), hur ett annat förstaspråk kan påverka som till exempel i så kallad förortssvenska (etnolekter) eller gruppspråk beroende på vad man jobbar med och vilka fackord som används (teknolekt). Ibland kan det vara svårt att åtskilja vissa ”-lekter”: förortssvenska är till exempel tätt förknippat med ungdomsjargong. Därför är denna indelning i ”-lekter” inte en exakt vetenskap.
 3. Sök information i minst två källor som du letar upp själv (dessa två källor ska vara utöver Wikipedia). För att ha chans på betyget E bör du ha goda kunskaper om minst en –lekt. För chans på betyget C bör du ha god kunskap om minst två -lekter. För chans på betyget A bör du ha god kunskap om minst tre –lekter. Du får bara ha med utskrivna och tryckta källor till provtillfället. Tänk på att variera dina sökord när du letar efter källor.
 4. När du letar i olika källor ska du ha ett källkritiskt förhållningssätt. När du är färdig med uppgiften ska du skicka in en skriftlig reflektion kring alla dina källor enligt separat instruktion som du erhåller vid provtillfället.
 5. När du har samlat all fakta du behöver kring din(a) ”-lekt(er)” ska du skriva en utredande text på ämnet. Texten skrivs på Komvux på angivet datum och tid.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

Läsningen av romanen bör påbörjas direkt, då en skriftlig romanredovisning genomförs som nästa moment. Därefter får du vid varje avklarat moment information och eventuellt förberedelsematerial inför nästa moment.

Övrigt/Bra att känna till

 

Ämne

Svenska 2

Förslag på litteratur

Svenska 2 helt enkelt Annika Nilsson & Lena Winqvist NA förlag AB, Andra upplagan ISBN: 978-91-8822-980-9

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Grammatikprov där du ska kunna identifiera ordklasser och satsdelar i meningar och analysera nominalfraser. Du ska också kunna identifiera huvudsatser. Avslutningsvis ska du kunna förbättra en text med skriftliga fel.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

Prövningen innehåller olika delmoment uppdelade i fyra skriftliga tillfällen och ett muntligt tillsammans med andra elever. Läs kunskapskraven på Skolverkets hemsida.

Övrigt/Bra att känna till

 

Ämne

Svenska 3

Förslag på litteratur

Svenska impulser 3 . Markstedt, Eriksson

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Novellanalysprov.

Att kunna: litteraturanalysbegrepp motsvarande sidorna 198-218 i Svenska impulser 3.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

Efter första provtillfället återstår tre skriftliga och tre muntliga delprov.

Övrigt/Bra att känna till

 

Ämne

Svenska som andraspråk 1

Förslag på litteratur

Svenska impulser 1: SVA. Markstedt, Eriksson. Första upplagan.

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Prövningen inleds med ett novellanalysprov.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

Efter första provtillfället återstår nationella proven, två skrivprov samt ett muntligt prov.

Övrigt/Bra att känna till

 

Ämne

Svenska som andraspråk 2

Förslag på litteratur

 • Svenska impulser 2: Svenska som andraspråk Markstedt & Bogren. Sanoma. 2021.

En av följande romaner:

 • Sången om Akilles av Madeline Miller (2022)
 • Doktor Glas av Hjalmar Södergren (2010)

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Prövningen inleds med ett skriftligt prov i utredande text.

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

Prövningen fortsätter med:

 • muntligt anförande (utredande tal)
 • skriftlig romananalys
 • skriftlig och muntligt prov i språklig variation

Övrigt/Bra att känna till

Proven kommer att genomföras både dag- och kvällstid.

Ämne

Svenska som andraspråk 3

Förslag på litteratur

Kontext Svenska som andraspråk 2-3 av Eva Hedencrona och Karin Smed-Gerdin

Kunskapsförberedelser inför första prövningstillfället

Prövningen innehåller följande tre skriftliga prov:

 • Litterär analys - analys av novell/noveller med hjälp av relevant terminologi. Skrivtid 3 timmar
 • Nationellt kursprov - Utredande text/PM. Ett kompendium, som får lånas av den prövande, delas ut av prövningsförrättande lärare en vecka i förväg. Skrivtid: 4 timmar
 • Språklig orientering- Hemskrivningsuppgift

Prövningen innehåller följande tre muntliga prov:

 • Textanalys (15 min.) Analys av retoriska/stilistiska figurer i Kungens Tsunamital 2005
 • Romananalys (30-40 min.) En klassisk roman analyseras med hjälp av relevant terminologi. En diskussion förs med prövningsförrättande lärare
 • Nationellt kursprov (3-7 min.) Anförande med textstöd utifrån ett givet tema. Anförandet ska vara argumenterande till sin karaktär. Kompendium, som får lånas av den prövande, delas ut av prövningsförrättande lärare i samband med förberedelserna till den skriftliga uppgiften till NKP

Förberedelser för resterande delar (om man går vidare i prövningen)

 

Övrigt/Bra att känna till