Vägledningscentrum

Behöver du vägledning i frågor om studier och karriärval eller har frågor om din ansökan till Komvux?

På Vägledningscentrum arbetar studie- och yrkesvägledare samt antagningshandläggare för studier till Komvux.

Studie- och yrkesvägledning för dig som är 20 år och äldre

Aktuellt

På grund av risken för allmän smittspridning av covid-19 hänvisar vi tills vidare alla besök på Vägledningscentrum till telefon eller e-post.


Examensbevis/slutbetyg för att söka högskola till våren

Inga beställningar av examensbevis/slutbetyg görs under perioden 23/11-19/12 2021.